Sněmovní tisk 360
Novela z. o Nejvyšším kontrolním úřadu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 20. 12. 2018.
Zástupce navrhovatele: min. spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

  • PS

    Zákon doručen Senátu 26. 7. 2021.
    Návrh zákona 20. 8. 2021 zamítnut.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 23. 8. 2021 poslancům jako tisk 360/12.
    Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 23. 8. 2021 poslancům jako tisk 360/13.

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
2140František Vácha14364-21313.doc (30 KB) / PDF (280 KB, 1 strana) 30. 1. 2019 v 18:56:55
2259Karel Rais14483-21524.docx (53 KB) / PDF (338 KB, 5 stran) 19. 2. 2019 v 15:48:23
2729Marcela Melková14953-22250.docx (53 KB) / PDF (356 KB, 5 stran) 26. 4. 2019 v 12:17:11
3286Helena Válková15510-23348.docx (25 KB) / PDF (274 KB, 4 strany) 9. 9. 2019 v 08:47:01
3566Petr Dolínek15790-23803.doc (39 KB) / PDF (330 KB, 2 strany) 18. 10. 2019 v 11:36:12
4162Martin Kupka16386-24777.docx (74 KB) / PDF (555 KB, 26 stran) 21. 1. 2020 v 15:23:38
4170Martin Kupka16394-24784.docx (203 KB) / PDF (194 KB, 1 strana) 21. 1. 2020 v 15:45:55


Deskriptory EUROVOCu: finanční kontrola, kontrolní moc, kontrolní úřad, ústava, veřejné finance

Navržené změny předpisů (6)ISP (příhlásit)