Sněmovní tisk 396
Novela z. o vysokých školách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 8. 2. 2019.
Zástupce navrhovatele: Mihola J. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 396/0 dne 12. 2. 2019. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0396.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 14. 2. 2019. Vláda zaslala stanovisko 6. 3. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 6. 3. 2019 jako tisk 396/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 169/19, PID KORNB9EF3BW1.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: hospodářská podpora, státní rozpočet, vrácení podpory, vysokoškolské vzdělání, výzkum a vývoj

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)