Sněmovní tisk 402
Novela z. - autorský zákon

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 13. 2. 2019.
Zástupce navrhovatele: Okamura T. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 402/0 dne 14. 2. 2019. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0402.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 15. 2. 2019. Vláda zaslala stanovisko 13. 3. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 13. 3. 2019 jako tisk 402/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 193/19, PID ALBSB9HBPN0A.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
2807František Vácha15031-22372.doc (33 KB) / PDF (239 KB, 2 strany) 9. 5. 2019 v 08:52:22


Deskriptory EUROVOCu: autorské právo, duševní vlastnictví, poskytování služeb, rozhlasové vysílání, televize, zdravotnické zařízení

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)