Sněmovní tisk 422
Novela z. o ochraně ovzduší

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 11. 3. 2019.
Zástupce navrhovatele: Holomčík R. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 422/0 dne 12. 3. 2019. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0422.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 15. 3. 2019. Vláda zaslala stanovisko 10. 4. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 10. 4. 2019 jako tisk 422/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 264/19, PID ALBSBAD9KRYU.

Poslanecká sněmovnaDeskriptory EUROVOCu: biopalivo, náhradní palivo, znečišťování atmosféry

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)