Sněmovní tisk 44
Dohoda mezi ČR a Japonskem o vízech k prac. dovolené

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 4. 1. 2018.
Zástupce navrhovatele: ministr zahr. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 44/0 dne 4. 1. 2018.
  Smlouva zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 647/17, PID KORNALZJ4CVE.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 4. 1. 2018 (usnesení č. 18). Určil zpravodaje: Mgr. Vít Rakušan a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 25. 1. 2018 na 6. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 108).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 1. 2. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 44/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 12. 6. 2018 na 13. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 197, usnesení č. 263).

Senát

 • PS

  předložil Senátu .

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 21. 6. 2018.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 18. 10. 2018 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 28 pod číslem 43/2018 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, dovolená, Japonsko, pracovní povolení, pracovník v zahraničí, vízová politikaISP (příhlásit)