Sněmovní tisk 470
Novela z. o výkonu ústavní výchovy

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 26. 4. 2019.
Zástupce navrhovatele: Mihola J. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 470/0 dne 29. 4. 2019. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0470.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 2. 5. 2019. Vláda zaslala stanovisko 28. 5. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 28. 5. 2019 jako tisk 470/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 437/19, PID ALBSBBTBDR2B.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: boj proti zločinnosti, dítě, lékařská diagnóza, placené služby, příbuzenský vztah, výchovně vzdělávací zařízení, zvláštní výchovná péče

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)