Sněmovní tisk 52
Sml. mezi ČR a Rep. Kosovo o zamezení dvojímu zdanění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 8. 1. 2018.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 52/0 dne 8. 1. 2018.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 17. 1. 2018 (usnesení č. 25). Určil zpravodaje: Jan Lipavský a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 21. 3. 2018 na 7. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 162).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 25. 4. 2018 zprávu doručenou poslancům jako tisk 52/1.
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 26. 4. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 52/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro evropské záležitosti projednal mezinárodní smlouvu a vydal 10. 5. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 52/3 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).

Senát

 • PS

  předložil Senátu .Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, daňová úmluva, dvojí zdanění, KosovoISP (příhlásit)