Sněmovní tisk 53
Sml.mezi ČR a vl.Rep.Kazachstán o spol.v boji proti tr.činn.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 12. 1. 2018.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 53/0 dne 12. 1. 2018.
  Smlouva zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1428/16, PID KORNAAABU8SH.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 17. 1. 2018 (usnesení č. 25). Určil zpravodaje: Mgr. Karel Krejza a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 21. 3. 2018 na 7. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 163).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 26. 4. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 53/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 12. 6. 2018 na 13. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 198, usnesení č. 264).

Senát

 • PS

  předložil Senátu .

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 21. 6. 2018.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 20. 9. 2018 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 27 pod číslem 41/2018 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: boj proti zločinu, Česká republika, Kazachstán, právní pomoc, trestná činnost, trestní stíháníISP (příhlásit)