Sněmovní tisk 572
Vl.n.z.,kt. se mění někt. z.v souv. s impl.daňových předpisů - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 23. 8. 2019.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 572/0 dne 23. 8. 2019.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 477/19, PID KORNBA6JR94U.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 8. 2019 (usnesení č. 213). Určil zpravodaje: Ing. Jiří Dolejš a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 29. 11. 2019 na 39. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 824).

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 12. 12. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 572/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 8. 1. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 572/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 4. 3. 2020 na 41. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 4. 3. 2020 na 41. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 572/3, který byl rozeslán 5. 3. 2020 v 10:53.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 19. 3. 2020 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 572/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 5. 6. 2020 na 49. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 178, usnesení č. 1166).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 29. 6. 2020.
  Zákon Senátem schválen 27. 7. 2020.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 28. 7. 2020.
  Prezident zákon podepsal 28. 7. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 29. 7. 2020.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 31. 7. 2020.

Zákon vyhlášen 14. 8. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 137 pod číslem 343/2020 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4062Milan Feranec16286-24588.docx (36 KB) / PDF (327 KB, 3 strany) 30. 12. 2019 v 15:16:02
4117Jiří Dolejš16341-24730.doc (32 KB) / PDF (317 KB, 2 strany) 20. 1. 2020 v 15:25:27


Deskriptory EUROVOCu: daň z přidané hodnoty, daň z příjmů, dvojí zdanění, Evropská unie, mezinárodní spolupráce, spotřební daň

Navržené změny předpisů (5)ISP (příhlásit)