Sněmovní tisk 58
Sml.mezi ČR a Vietnamem o předávání odsouzených osob

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 18. 1. 2018.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 58/0 dne 18. 1. 2018.
  Smlouva zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 528/17, PID KORN9N8G8H5A.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 24. 1. 2018 (usnesení č. 31). Určil zpravodaje: Robert Králíček a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 21. 3. 2018 na 7. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 164).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 26. 4. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 58/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 12. 6. 2018 na 13. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 199, usnesení č. 265).

Senát

 • PS

  předložil Senátu .

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 21. 6. 2018.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 27. 6. 2019 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 21 pod číslem 33/2019 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, politika spolupráce, soudní spolupráce, VietnamISP (příhlásit)