Sněmovní tisk 634
N. z. - zahrádkářský zákon

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 29. 10. 2019.
Zástupce navrhovatele: Kalous A. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 634/0 dne 31. 10. 2019. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0634.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 4. 11. 2019. Vláda zaslala stanovisko 27. 11. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 27. 11. 2019 jako tisk 634/1 (neutrální).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 1031/19, PID KORNBHLKQS27.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 12. 2019 (usnesení č. 245). Určil zpravodaje: Ing. Monika Oborná a navrhl Zemědělský výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 31. 1. 2020 na 40. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 921).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 3. 12. 2020 na 72. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 3. 12. 2020 na 72. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 634/6, který byl rozeslán 4. 12. 2020 v 9:42.

 • G
  • Zemědělský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 9. 12. 2020 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 634/7 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 20. 1. 2021 na 79. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 68, usnesení č. 1455).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 19. 3. 2021 poslancům jako tisk 634/8.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 19. 3. 2021 poslancům jako tisk 634/9.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 25. 5. 2021 na 104. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 36, usnesení č. 1664).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 5. 2021.
  Prezident zákon podepsal 1. 6. 2021.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 1. 6. 2021.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 3. 6. 2021.

Zákon vyhlášen 9. 6. 2021 ve Sbírce zákonů v částce 92 pod číslem 221/2021 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4436Ondřej Veselý16660-25233.docx (17 KB) / PDF (176 KB, 1 strana) 21. 2. 2020 v 12:02:50
5524Pavel Kováčik17748-26842.doc (39 KB) / PDF (293 KB, 3 strany) 3. 6. 2020 v 09:05:09
6634Jana Krutáková18858-28765.docx (27 KB) / PDF (293 KB, 4 strany) 27. 10. 2020 v 16:22:45


Deskriptory EUROVOCu: kvalita života, kvalita životního prostředí, nezisková organizace, rodinné hospodaření, sociální hospodářství, užitková zahradaISP (příhlásit)