Stenografický zápis 104. schůze, 25. května 2021Zahájení

(Schůze zahájena ve 14.00 hodin.)

Předseda PSP Radek Vondráček
Poslanec Marek Benda
Poslanec Radim Fiala
Poslanec Petr Pávek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Předseda PSP Radek Vondráček
Poslanec Jakub Michálek
Předseda PSP Radek Vondráček
Poslanec Marek Benda
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Marian Jurečka
Poslanec Milan Brázdil
Poslanec Marian Jurečka
Poslanec Vít Rakušan
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Jan Bartošek
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Jakub Michálek
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Lubomír Volný
Poslankyně Pavla Golasowská
Poslankyně Tereza Hyťhová
Poslanec Lukáš Bartoň
Poslankyně Olga Richterová
Poslanec Jaroslav Bžoch
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Jan Bartošek
Poslanec Radim Fiala
Poslanec Ivan Bartoš
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Jan Bartošek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslankyně Kateřina Valachová
Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Marek Výborný


1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 532/5/ - vrácený Senátem

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Senátor Vladislav Vilímec
Guvernér ČNB Jiří Rusnok
Poslanec Tomáš Martínek
Poslanec Václav Votava
Poslanec Jan Jakob
Poslanec Vojtěch Munzar
Místopředseda PSP Tomáš Hanzel
Poslanec Jan Skopeček
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Senátor Vladislav Vilímec
Poslanec Petr Beitl
Poslankyně Dana Balcarová


2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 624/5/ - vrácený Senátem

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová
Senátor Tomáš Goláň


3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 630/5/ - vrácený Senátem

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová
Senátor Jan Holásek
Poslanec Marek Benda


4. Návrh zákona o podpoře zahrádkářské činnosti (zahrádkářský zákon) /sněmovní tisk 634/8/ - vrácený Senátem

Poslanec Adam Kalous
Senátor Zdeněk Nytra
Poslanec Jan Pošvář
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Antonín Staněk
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Antonín Staněk
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Ivan Adamec
Senátor Zdeněk Nytra
Poslanec Adam Kalous
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Jan Chvojka
Místopředseda PSP Tomáš Hanzel

(Jednání přerušeno v 18.24 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 18.30 hodin.)

Místopředseda PSP Tomio Okamura


538. Návrh sankcí proti Bělorusku po nedělním aktu státního terorismu vůči civilnímu letadlu

Poslanec Marian Jurečka
Poslanec Jan Lipavský
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek
Poslanec Ondřej Benešík
Poslanec Jaroslav Bžoch
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Radek Koten
Poslanec Lubomír Volný
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslanec Marian Jurečka
Poslanec Jan Bartošek
Místopředseda PSP Tomio Okamura

(Jednání přerušeno v 19.13 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 19.23 hodin.)

Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Marian Jurečka
Místopředseda PSP Tomio Okamura

(Jednání skončilo v 19.27 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP