Sněmovní tisk 677
Vl.n.z.o výrobcích s ukončenou životností - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 18. 12. 2019.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 677/0 dne 18. 12. 2019.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 705/19, PID ALBSBB2HL78B.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 9. 1. 2020 (usnesení č. 251). Určil zpravodaje: Ing. Jana Krutáková a navrhl Výbor pro životní prostředí jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 31. 1. 2020 na 40. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 916).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 17. 6. 2020 na 49. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 17. 6. 2020 na 49. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 677/9, který byl rozeslán 19. 6. 2020 v 11:23.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 18. 9. 2020 na 58. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 199, usnesení č. 1242).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 15. 10. 2020.
  Návrh zákona 16. 11. 2020 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 16. 11. 2020 poslancům jako tisk 677/11.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 16. 11. 2020 poslancům jako tisk 677/12.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 1. 12. 2020 na 72. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 22, usnesení č. 1378).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 12. 2020.
  Prezident zákon podepsal 4. 12. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 7. 12. 2020.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 12. 2020.

Zákon vyhlášen 23. 12. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 223 pod číslem 542/2020 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
5052Petr Dolínek17276-26116.docx (16 KB) / PDF (263 KB, 4 strany) 23. 4. 2020 v 11:28:15
5218Pavel Pustějovský17442-26420.doc (53 KB) / PDF (263 KB, 6 stran) 12. 5. 2020 v 10:41:42
5319Eva Fialová17543-26591.docx (37 KB) / PDF (269 KB, 6 stran) 26. 5. 2020 v 10:22:25
5322Eva Fialová17546-26594.docx (38 KB) / PDF (281 KB, 6 stran) 26. 5. 2020 v 10:23:02
5323Eva Fialová17547-26595.docx (36 KB) / PDF (280 KB, 5 stran) 26. 5. 2020 v 10:23:59
5324Eva Fialová17548-26596.docx (36 KB) / PDF (273 KB, 4 strany) 26. 5. 2020 v 10:24:29
5325Eva Fialová17549-26597.docx (35 KB) / PDF (253 KB, 3 strany) 26. 5. 2020 v 10:25:00
5660František Elfmark17884-27016.docx (15 KB) / PDF (425 KB, 5 stran) 11. 6. 2020 v 20:12:02
5661František Elfmark17885-27017.docx (7 KB) / PDF (168 KB, 2 strany) 11. 6. 2020 v 20:12:32
5662František Elfmark17886-27018.docx (8 KB) / PDF (175 KB, 2 strany) 11. 6. 2020 v 20:12:57
5725Radim Fiala17949-27097.docx (35 KB) / PDF (257 KB, 3 strany) 16. 6. 2020 v 15:49:18
5729Radim Fiala17953-27102.docx (37 KB) / PDF (357 KB, 4 strany) 16. 6. 2020 v 15:57:46
5730Radim Fiala17954-27103.docx (34 KB) / PDF (242 KB, 2 strany) 16. 6. 2020 v 16:09:43
5768Marie Pěnčíková17992-27176.docx (28 KB) / PDF (361 KB, 3 strany) 17. 6. 2020 v 09:58:29
5769Marie Pěnčíková17993-27177.docx (31 KB) / PDF (243 KB, 3 strany) 17. 6. 2020 v 09:59:09
5771Marie Pěnčíková17995-27179.docx (15 KB) / PDF (278 KB, 2 strany) 17. 6. 2020 v 09:59:53
5798Petr Dolínek18022-27223.docx (20 KB) / PDF (415 KB, 3 strany) 17. 6. 2020 v 11:52:46
5801Leo Luzar18025-27226.docx (27 KB) / PDF (510 KB, 5 stran) 17. 6. 2020 v 12:17:59
5802Leo Luzar18026-27227.docx (26 KB) / PDF (440 KB, 4 strany) 17. 6. 2020 v 12:18:53
5803Leo Luzar18027-27228.docx (32 KB) / PDF (537 KB, 8 stran) 17. 6. 2020 v 12:19:49
5812Martin Kolovratník18036-27238.docx (29 KB) / PDF (455 KB, 7 stran) 17. 6. 2020 v 15:20:30


Související tisk: 678 (Vl.n.z.o odpadech a o výrobcích s ukončenou životností-souv.).

Deskriptory EUROVOCu: elektronický odpad, odpad, opatření na kontrolu znečištění, pneumatika, prevence znečištění, recyklace odpadu, vozidlo, zásobník elektrické energie, životnost výrobku, zneškodňování odpaduISP (příhlásit)