Sněmovní tisk 758
Novela z. o metrologii - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 18. 2. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 758/0 dne 18. 2. 2020.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1164/19, PID ALBSBJ4HXY50.


  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 20. 2. 2020 (usnesení č. 266). Určil zpravodaje: Ing. Monika Oborná a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 26. 1. 2021 na 79. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 1468).
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 26. 1. 2021 na 79. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 155, usnesení č. 1468).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 22. 2. 2021.
  Zákon Senátem schválen 19. 3. 2021.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 23. 3. 2021.
  Prezident zákon podepsal 24. 3. 2021.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 24. 3. 2021.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 29. 3. 2021.

Zákon vyhlášen 31. 3. 2021 ve Sbírce zákonů v částce 59 pod číslem 152/2021 Sb.Deskriptory EUROVOCu: metrologie, sladění norem, technické předpisy a normy

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)