Sněmovní tisk 769
Písemná interpelace M. Ferjenčíka na M. Novákovou ve věci příjmů veřejných rozpočtů z těžby nerostných surovin

Dokument

Autor: Bc. Mikuláš Ferjenčík

Úplný název: Písemná interpelace poslance Mikuláše Ferjenčíka na ministryni průmyslu a obchodu Martu Novákovou ve věci příjmů veřejných rozpočtů z těžby nerostných surovin
Adresát: doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA
Podáno dne: 3. 4. 2019
Odesláno adresátovi: 4. 4. 2019
O zařazení na schůzi požádáno dne: 2. 3. 2020

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 3. 3. 2020 jako tisk 769/0.


 • PS

  Interpelace projednávána dne: 17. 9. 2020 na 58. schůzi
  O interpelaci nebylo možno hlasovat z důvodu nedosažení kvora hlasování.
  Projednávání bylo přerušeno.
  Interpelace projednávána dne: 1. 10. 2020 na 58. schůzi
  Projednávání bylo přerušeno.
  Interpelace projednána dne: 22. 10. 2020 na 62. schůzi
  Výsledek hlasování: Bez usneseníDeskriptory EUROVOCu: kovy, nerostné zdroje, produkty důlního dobývání, průzkum nerostných surovin, veřejné vlastnictvíISP (příhlásit)