Stenografický zápis 62. schůze, 22. října 2020


Zahájení
(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel


504. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček
Místopředseda PSP Tomáš Hanzel
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Tomáš Martínek
Poslankyně Věra Procházková
Poslanec Milan Feranec
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček
Poslankyně Věra Procházková
Poslanec Tomáš Martínek
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslanec Milan Feranec
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Lukáš Černohorský
Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček
Poslanec Vojtěch Munzar
Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček
Poslanec Lukáš Černohorský
Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček
Poslanec Jan Lipavský
Poslanec Leo Luzar
Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček
Poslanec Jan Lipavský
Poslanec Lukáš Černohorský
Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček
Poslanec Lukáš Černohorský
Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček
Poslanec Jan Lipavský
Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček
Poslanec Lukáš Černohorský
Poslanec Jakub Janda
Poslanec Vojtěch Munzar
Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček
Poslanec Vojtěch Munzar
Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Vojtěch Munzar
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Jan Lipavský
Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová
Poslanec Jan Lipavský
Poslanec Leo Luzar
Poslankyně Věra Kovářová
Ministr zdravotnictví ČR Roman Prymula
Poslankyně Věra Kovářová
Místopředseda PSP Petr Fiala


316. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Rady Evropy o filmové koprodukci v revidovaném znění (Rotterdam, 30. 1. 2017) /sněmovní tisk 294/ - druhé čtení

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček
Poslankyně Monika Červíčková


317. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o založení mezinárodní nadace EU - LAC podepsaná v Bruselu dne 7. listopadu 2018 /sněmovní tisk 341/ - druhé čtení

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček
Poslanec Jaroslav Bžoch


318. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o strategickém partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Japonskem na straně druhé podepsané v Bruselu dne 17. 7. 2018 /sněmovní tisk 348/ - druhé čtení

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček
Poslanec Jan Lipavský


319. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Singapurskou republikou na straně druhé /sněmovní tisk 386/ - druhé čtení

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček
Poslankyně Monika Červíčková
Poslanec Jaroslav Bžoch


321. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Akta Světové poštovní unie, podepsaná na 26. Kongresu Světové poštovní unie, který se konal ve dnech 20. září až 7. října 2016 v Istanbulu /sněmovní tisk 329/ - druhé čtení

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček
Poslanec Jiří Strýček


322. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny harmonogramu Mezinárodní úmluvy o regulaci velrybářství přijaté na 66. a 67. zasedání Mezinárodní velrybářské komise (Portorož, Slovinsko, 20. - 28. října 2016; Florianópolis, Brazílie, 4. - 14. září 2018) /sněmovní tisk 416/ - druhé čtení

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Jiří Strýček


323. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Chilskou republikou o letecké dopravě /sněmovní tisk 430/ - druhé čtení

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček
Poslankyně Karla Šlechtová


325. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Kyrgyzské republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti, která byla podepsána v Biškeku dne 9. dubna 2019 /sněmovní tisk 487/ - druhé čtení

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslankyně Monika Červíčková


326. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o převádění a sdílení příspěvků do Jednotného fondu pro řešení krizí, podepsaná v Bruselu dne 21. května 2014 /sněmovní tisk 499/ - druhé čtení

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslankyně Karla Šlechtová
Poslanec Jaroslav Bžoch
Poslanec Tomáš Martínek
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Jan Hrnčíř
Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Místopředseda PSP Tomio Okamura


327. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Argentinskou republikou o vzájemné správní pomoci v celních otázkách /sněmovní tisk 507/ - druhé čtení

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Jaroslav Bžoch


329. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím ve vztahu ke Curaçau o letecké dopravě /sněmovní tisk 513/ - druhé čtení

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček
Poslankyně Karla Šlechtová
Poslanec Petr Dolínek


330. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Sultanátu Omán o letecké dopravě /sněmovní tisk 522/ - druhé čtení

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček
Poslanec Jaroslav Bžoch
Poslanec Petr Dolínek


331. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem, podepsaná dne 20. května 2019 v Praze /sněmovní tisk 533/ - druhé čtení

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček
Poslankyně Karla Šlechtová


332. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Gruzií o spolupráci v boji proti trestné činnosti, podepsaná dne 10. července 2019 v Tbilisi /sněmovní tisk 594/ - druhé čtení

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček
Poslanec Jan Lipavský


333. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o ochraně investic mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Vietnamskou socialistickou republikou na straně druhé, podepsaná dne 25. června 2019 v Lucemburku všemi členskými státy Evropské unie a dne 30. června 2019 v Hanoji za Evropskou unii a Vietnam /sněmovní tisk 609/ - druhé čtení

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Jaroslav Bžoch


334. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Botswanské republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Pretorii dne 29. října 2019 /sněmovní tisk 671/ - druhé čtení

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Jan Lipavský
Poslanec Mikuláš Ferjenčík


335. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Bangladéšské lidové republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti, která byla podepsána v Praze dne 11. prosince 2019 /sněmovní tisk 686/ - druhé čtení

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Jaroslav Bžoch


336. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o vydávání mezi Českou republikou a Argentinskou republikou (Praha, 25. 11. 2019) /sněmovní tisk 691/ - druhé čtení

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová
Poslanec Marek Benda


337. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Mezinárodní úmluva o vyměřování lodí (TONNAGE), 1969, ve znění pozdějších rezolucí /sněmovní tisk 692/ - druhé čtení

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček
Poslanec Jiří Strýček
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Místopředseda PSP Tomio Okamura

(Jednání bylo přerušeno ve 12.55 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


505. Ústní interpelace

Poslanec Vít Rakušan
Předseda vlády ČR Andrej Babiš
Poslanec Vít Rakušan
Předseda vlády ČR Andrej Babiš
Poslanec Lukáš Černohorský
Předseda vlády ČR Andrej Babiš
Poslanec Lukáš Černohorský
Předseda vlády ČR Andrej Babiš
Poslanec Jakub Janda
Předseda vlády ČR Andrej Babiš
Poslanec Jakub Janda
Předseda vlády ČR Andrej Babiš
Poslanec Dominik Feri
Předseda vlády ČR Andrej Babiš
Poslanec Dominik Feri
Předseda vlády ČR Andrej Babiš
Poslankyně Věra Kovářová
Předseda vlády ČR Andrej Babiš
Poslankyně Věra Kovářová
Předseda vlády ČR Andrej Babiš
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Předseda vlády ČR Andrej Babiš
Poslanec Radek Koten
Předseda vlády ČR Andrej Babiš
Poslanec Radek Koten
Předseda vlády ČR Andrej Babiš
Poslankyně Olga Richterová
Předseda vlády ČR Andrej Babiš
Poslankyně Olga Richterová
Předseda vlády ČR Andrej Babiš
Poslanec Jiří Kohoutek
Předseda vlády ČR Andrej Babiš
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Předseda vlády ČR Andrej Babiš
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Předseda vlády ČR Andrej Babiš
Poslanec Petr Gazdík
Předseda vlády ČR Andrej Babiš
Poslanec Petr Gazdík
Předseda vlády ČR Andrej Babiš
Místopředseda PSP Tomáš Hanzel
Poslanec Lukáš Černohorský
Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček
Poslanec Lukáš Černohorský
Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček
Poslanec Petr Gazdík
Ministr zdravotnictví ČR Roman Prymula
Poslanec Petr Gazdík
Ministr zdravotnictví ČR Roman Prymula
Poslanec Radek Koten
Poslankyně Monika Jarošová
Poslanec Patrik Nacher
Ministr zdravotnictví ČR Roman Prymula
Poslanec Patrik Nacher
Ministr zdravotnictví ČR Roman Prymula
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslanec Jan Čižinský
Ministr zdravotnictví ČR Roman Prymula
Poslanec Jan Čižinský
Ministr zdravotnictví ČR Roman Prymula
Poslankyně Věra Kovářová
Ministr zdravotnictví ČR Roman Prymula
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Vojtěch Munzar
Poslanec Jan Pošvář
Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček
Poslanec Jan Pošvář
Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček
Poslanec Dominik Feri
Ministr zdravotnictví ČR Roman Prymula
Poslanec Dominik Feri
Ministr zdravotnictví ČR Roman Prymula
Poslankyně Karla Maříková
Poslanec Jakub Janda
Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček
Poslanec Jakub Janda
Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček
Poslanec Jiří Mihola
Poslanec Marian Bojko
Ministr zdravotnictví ČR Roman Prymula
Poslanec Marian Bojko
Ministr zdravotnictví ČR Roman Prymula
Poslankyně Olga Richterová
Ministr zdravotnictví ČR Roman Prymula
Poslankyně Olga Richterová
Ministr zdravotnictví ČR Roman Prymula
Poslanec Jan Lipavský
Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček
Poslanec Jan Lipavský
Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček
Poslanec Petr Beitl
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Petr Beitl
Místopředseda PSP Tomáš Hanzel

(Jednání skončilo v 17.57 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP