Sněmovní tisk 851
Vl.n.z.ke zmírnění dopadů epidemie v oblasti ochrany zam.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 4. 5. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 851/0 dne 4. 5. 2020.

  Předseda vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Na základě žádosti vlády 4. 5. 2020 rozhodl, že předložený návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení (rozhodnutí č. 54).

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 4. 5. 2020.
  Určil zpravodaje: Mgr. Jana Pastuchová a přikázal návrh k projednání výboru: Výbor pro sociální politiku

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 6. 5. 2020 na 45. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 6. 5. 2020 na 45. schůzi.
  Podány pozměňovací návrhy, které byly rozeslány poslancům jako sněmovní dokument 5617.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 6. 5. 2020 na 45. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 239, usnesení č. 1123).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 14. 5. 2020.
  Prezident zákon podepsal 15. 5. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 5. 2020.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 5. 2020.

Zákon vyhlášen 19. 5. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 91 pod číslem 248/2020 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
5135Marek Výborný17359-26268.docx (14 KB) / PDF (195 KB, 2 strany) 5. 5. 2020 v 12:20:37
5206Kateřina Valachová17430-26367.docx (14 KB) / PDF (204 KB, 2 strany) 6. 5. 2020 v 16:08:21


Deskriptory EUROVOCu: mzda, mzdové náklady, ochrana pracovních příležitostí, pracovní právo, solventnost, zaměstnanec, zaměstnavatel, zárukaISP (příhlásit)