Sněmovní tisk 925
Písemná interpelace J. Dolejše na T. Petříčka ve věci řešení současné eskalace napětí ve vzájemných vztazích České republiky a Ruské federace

Dokument

Autor: Ing. Jiří Dolejš

Úplný název: Písemná interpelace poslance Jiřího Dolejše na ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka ve věci řešení současné eskalace napětí ve vzájemných vztazích České republiky a Ruské federace
Adresát: Mgr. Tomáš Petříček, Ph.D.
Podáno dne: 19. 5. 2020
Odesláno adresátovi: 21. 5. 2020
O zařazení na schůzi požádáno dne: 30. 6. 2020

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 1. 7. 2020 jako tisk 925/0.


 • PS

  Interpelace projednávána dne: 17. 9., 1. 10. 2020 na 58. schůzi
  O interpelaci nebylo možno hlasovat z důvodu nedosažení kvora hlasování.
  Projednávání bylo přerušeno.
  Interpelace projednána dne: 22. 10. 2020 na 62. schůzi
  Interpelující nebyl přítomen.Deskriptory EUROVOCu: mezinárodní dohoda, mezinárodní trestní právo, mezinárodní vztahy, památka, Rusko, trestní stíháníISP (příhlásit)