Sněmovní tisk 99
Novela z. o pomoci v hmotné nouzi

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Vít Kaňkovský, Markéta Pekarová Adamová, Olga Richterová, Alena Gajdůšková, Jan Bartošek) předložila sněmovně návrh zákona 15. 2. 2018.
Zástupce navrhovatele: Kaňkovský V. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 99/0 dne 16. 2. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0099.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 21. 2. 2018. Vláda zaslala stanovisko 15. 3. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 15. 3. 2018 jako tisk 99/1 (neutrální).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 184/18, PID ALBSAW8JS7EM.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 21. 3. 2018 (usnesení č. 49). Určil zpravodaje: Ing. Hana Aulická Jírovcová a navrhl Výbor pro sociální politiku jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 13. 4. 2018 na 12. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 198).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 26. 6. 2018 na 16. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 26. 6. 2018 na 16. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 99/3, který byl rozeslán 27. 6. 2018 v 18:05.

 • G

 • 3

  Návrh zákona 16. 1. 2019 vzat zpět.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
746Lucie Šafránková12970-18976.docx (49 KB) / PDF (406 KB, 3 strany) 15. 5. 2018 v 17:26:44
1030Vít Kaňkovský13254-19433.doc (31 KB) / PDF (182 KB, 2 strany) 26. 6. 2018 v 06:40:27
1031Vít Kaňkovský13255-19434.doc (33 KB) / PDF (193 KB, 2 strany) 26. 6. 2018 v 06:41:04
1042Roman Sklenák13266-19446.docx (15 KB) / PDF (206 KB, 1 strana) 26. 6. 2018 v 13:40:44


Deskriptory EUROVOCu: chudoba, sociální dávky, sociální služby, sociální transfer, zvláštní dávky

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)