Stenografický zápis 16. schůze, 26. června 2018Zahájení

(Schůze zahájena ve 14.00 hodin.)

Předseda PSP Radek Vondráček


Sloučená rozprava k bodům 3 a 4 /sněmovní tisky 89 a 99/

Poslanec Stanislav Grospič
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Předseda PSP Radek Vondráček
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Jan Chvojka
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Zbyněk Stanjura


1. Návrh poslanců Vojtěcha Munzara, Petra Fialy, Zbyňka Stanjury a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 77/ - druhé čtení

Poslanec Vojtěch Munzar
Poslanec Jan Pošvář
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Vojtěch Munzar
Poslanec Jan Volný


2. Návrh poslance Jaroslava Foldyny na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 80/ - druhé čtení

Poslanec Jaroslav Foldyna
Předseda PSP Radek Vondráček

(Jednání přerušeno od 15.00 do 15.05 hodin.)

Poslanec Jaroslav Foldyna
Předseda PSP Radek Vondráček
Poslanec Stanislav Fridrich


3. Návrh poslanců Jany Pastuchové, Heleny Válkové, Radky Maxové, Patrika Nachera, Davida Kasala, Karla Raise, Rostislava Vyzuly, Martina Kolovratníka a Jaroslava Bžocha na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 89/ - druhé čtení

Poslankyně Jana Pastuchová
Poslankyně Hana Aulická Jírovcová
Poslanec Roman Sklenák
Místopředseda PSP Petr Fiala
Poslankyně Hana Aulická Jírovcová


4. Návrh poslanců Víta Kaňkovského, Markéty Pekarové Adamové, Olgy Richterové, Aleny Gajdůškové a Jana Bartoška na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 99/ - druhé čtení

Poslanec Vít Kaňkovský
Poslankyně Hana Aulická Jírovcová


Sloučená rozprava k bodům 3 a 4 /sněmovní tisky 89 a 99/

Poslanec Vít Kaňkovský
Poslankyně Lucie Šafránková
Poslankyně Olga Richterová
Poslankyně Jana Pastuchová
Místopředseda PSP Jan Hamáček
Poslankyně Hana Aulická Jírovcová


3. Návrh poslanců Jany Pastuchové, Heleny Válkové, Radky Maxové, Patrika Nachera, Davida Kasala, Karla Raise, Rostislava Vyzuly, Martina Kolovratníka a Jaroslava Bžocha na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 89/ - druhé čtení

Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Marek Novák
Poslankyně Jana Pastuchová
Poslankyně Olga Richterová
Poslankyně Hana Aulická Jírovcová
Poslanec Vít Kaňkovský
Poslankyně Jana Pastuchová


4. Návrh poslanců Víta Kaňkovského, Markéty Pekarové Adamové, Olgy Richterové, Aleny Gajdůškové a Jana Bartoška na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 99/ - druhé čtení

Poslanec Roman Sklenák
Poslankyně Lucie Šafránková
Poslanec Vít Kaňkovský
Poslankyně Jana Pastuchová


6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony /sněmovní tisk 130/ - druhé čtení

Ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Petr Vrána
Poslanec Jan Skopeček
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jan Skopeček
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Miroslav Kalousek
Ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Petr Vrána


9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 168/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Tomáš Hüner
Poslanec Pavel Pustějovský
Poslanec Lukáš Černohorský
Poslanec Jan Bartošek


10. Návrh poslanců Heleny Válkové, Karla Raise, Ilony Mauritzové, Lukáše Bartoně, Františka Váchy, Vlastimila Válka, Kateřiny Valachové, Iva Pojezného, Jiřího Valenty, Pavla Bělobrádka, Marka Výborného a Terezy Hyťhové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 137/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění zákona č. 303/2017 Sb. /sněmovní tisk 156/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslankyně Helena Válková
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Stanislav Fridrich
Poslanec František Vácha
Poslanec Karel Rais
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga
Poslankyně Helena Válková


11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 175/ - prvé čtení

Ministr kultury ČR Ilja Šmíd
Poslanec Petr Gazdík


12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 199/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch
Poslanec Kamal Farhan
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Vít Kaňkovský
Poslanec Kamal Farhan
Poslanec Vlastimil Válek
Poslanec Zbyněk Stanjura


13. Návrh poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání ústavního zákona o celostátním referendu a o změně Ústavy České republiky /sněmovní tisk 35/ - prvé čtení

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


14. Návrh poslanců Jana Hamáčka, Lubomíra Zaorálka, Kateřiny Valachové, Jana Birke a dalších na vydání ústavního zákona o celostátním referendu /sněmovní tisk 111/ - prvé čtení

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


15. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Pavla Kováčika, Stanislava Grospiče, Alexandera Černého a dalších na vydání ústavního zákona o referendu /sněmovní tisk 117/ - prvé čtení

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


Sloučená rozprava k bodům 13, 14 a 15 /sněmovní tisky 35, 111 a 117/

Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Dominik Feri
Poslanec Marek Výborný
Poslanec Jan Hrnčíř
Poslanec Dominik Feri
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslanec Vít Rakušan
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Radim Fiala
Poslanec Vít Rakušan
Poslanec Radek Rozvoral
Poslankyně Kateřina Valachová
Poslanec Ondřej Veselý
Poslanec Marek Výborný
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Marek Výborný
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Pavel Jelínek
Poslankyně Tereza Hyťhová
Poslanec Stanislav Grospič
Poslankyně Helena Válková
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání skončilo v 19.01 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP