Sněmovní tisk 102
Novela z. - školský zákon

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 102/0 dne 20. 2. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0102.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 21. 2. 2018. Vláda zaslala stanovisko 21. 3. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 21. 3. 2018 jako tisk 102/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 200/18, PID ALBSAW8K2D5A.

Poslanecká sněmovnaDeskriptory EUROVOCu: bezplatné školství, financování, náklady na vzdělávání, regionální finance

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)