Sněmovní tisk 1111
Novela z. o krizovém řízení

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS V 2 3 Senát PS O V S PS PS

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 7. 12. 2020.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1111/0 dne 7. 12. 2020.

  Předseda vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Na základě žádosti vlády 7. 12. 2020 rozhodl, že předložený návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení (rozhodnutí č. 86).

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 7. 12. 2020.
  Určil zpravodaje: JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D. a přikázal návrh k projednání výboru: Výbor pro bezpečnost

 • V
   • Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 9. 12. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 1111/1 (pozměňovací návrhy).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 9. 12. 2020 na 76. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 9. 12. 2020 na 76. schůzi.
  Podány pozměňovací návrhy, které byly rozeslány 9. 12. 2020 poslancům.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 12. 2020 na 76. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 27, usnesení č. 1411).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 7. 1. 2021 poslancům jako tisk 1111/2.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 7. 1. 2021 poslancům jako tisk 1111/3.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 1. 6. 2021 na 104. schůzi.
  Sněmovna zákon nepřijala.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
7068Dominik Feri19292-29419.doc (41 KB) / PDF (246 KB, 2 strany) 9. 12. 2020 v 14:48:55
7069Dominik Feri19293-29420.doc (41 KB) / PDF (243 KB, 2 strany) 9. 12. 2020 v 14:49:04
7070Dominik Feri19294-29421.doc (41 KB) / PDF (244 KB, 2 strany) 9. 12. 2020 v 14:49:14
7071Dominik Feri19295-29422.doc (42 KB) / PDF (236 KB, 2 strany) 9. 12. 2020 v 15:20:14


Deskriptory EUROVOCu: epidemie, krizové řízení, pokuta, policie, pravomoc výkonné moci, trestní sankce, zdraví veřejnosti, zdravotní politika

Navržené změny předpisů (2):

CitaceZměnaPředpisOd
240/2000novelizujeZákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)1111/0
243/2020novelizujeZákon o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky1111/0


ISP (příhlásit)