Sněmovní tisk 116
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření ČTK v roce 2016

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2016

Autor: RČTK

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 5. 3. 2018 jako tisk 116/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 7. 3. 2018 (usnesení č. 45). Zpravodajem určen Ing. Tomáš Martínek.

 • V
  • Volební výbor projednal zprávu a vydal 16. 5. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 116/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 24. 1. 2019 na 26. schůzi.
  Zpráva schválena (hlasování č. 60, usnesení č. 451).Deskriptory EUROVOCu: financování rozpočtu, plnění rozpočtu, tisk, tisková agentura, účetní uzávěrka, zpráva o činnostiISP (příhlásit)