Sněmovní tisk 1163
Vl.n.z. o elektronizaci zdravotnictví - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 17. 2. 2021.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1163/0 dne 17. 2. 2021.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 103/21, PID KORNBSLD7MGI.


  Lhůta pro implementaci předpisů EU je do 24. 10. 2019.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 18. 2. 2021 (usnesení č. 370). Určil zpravodaje: prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. a navrhl Výbor pro zdravotnictví jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 9. 3. 2021 na 87. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1563).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 7. 4. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 1163/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 6. 2021 na 104. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 6. 2021 na 104. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1163/2, který byl rozeslán 16. 6. 2021 v 16:34.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 7. 7. 2021 na 111. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 58, usnesení č. 1722).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 26. 7. 2021 návrh zákona Senátu jako tisk 132, dokument 132/0.

 • O

  Organizační výbor dne 27. 7. 2021 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví projednal návrh dne 11. 8. 2021 a přijal usnesení č. 54, které bylo rozdáno jako tisk 132/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 11. 8. 2021 a přijal usnesení č. 81, které bylo rozdáno jako tisk 132/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 18. 8. 2021 na 15. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 283).
  Návrh projednán dne 18. 8. 2021 na 15. schůzi Senátu.
  Senát schválil doprovodné usnesení (usnesení č. 284).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 8. 2021.
  Prezident zákon podepsal 29. 8. 2021.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 30. 8. 2021.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 9. 2021.

Zákon vyhlášen 8. 9. 2021 ve Sbírce zákonů v částce 143 pod číslem 325/2021 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
8646Petr Třešňák20870-31589.docx (15 KB) / PDF (250 KB, 2 strany) 16. 6. 2021 v 12:59:05


Související tisk: 1164 (Vl.n.z. o elektronizaci zdravotnictví - související).

Deskriptory EUROVOCu: digitalizace dokumentů, elektronická správa, lékařské údaje, ochrana komunikací, organizace zdravotnictví, osobní údaje, ukládání a vyhledávání informací, zdravotní průkaz, zdravotnická legislativaISP (příhlásit)