Sněmovní tisk 117
Návrh ústavního zákona o referendu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 6. 3. 2018.
Zástupce navrhovatele: Filip V. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 117/0 dne 7. 3. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0117.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 12. 3. 2018. Vláda zaslala stanovisko 4. 4. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 4. 4. 2018 jako tisk 117/1 (nesouhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 237/18, PID ALBSAWSESPAX.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 4. 2018 (usnesení č. 60). Určil zpravodaje: Bc. Mikuláš Ferjenčík a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení bylo zahájeno 25. 5. 2018 na 13. schůzi, projednávání bylo odročeno (usnesení č. 236).
  Projednávání pokračovalo 26. 6. 2018 na 16. schůzi, projednávání bylo přerušeno.
  Projednávání pokračovalo 27. 6. 2018 na 16. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 284).

 • V
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 16. 1. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 117/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 26. 3. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 117/3 (přerušuje projednávání).

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: hlasování, referendum, ústava, volební systém, voličské právoISP (příhlásit)