Sněmovní tisk 1230
Novela z. o důchodovém pojištění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 31. 5. 2021.
Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1230/0 dne 31. 5. 2021.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 529/21, PID KORNC38DWZSB.


  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 2. 6. 2021 (usnesení č. 407). Určil zpravodaje: Mgr. Lenka Dražilová, MBA a navrhl Výbor pro sociální politiku jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 23. 6. 2021 na 110. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 23. 6. 2021 na 110. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1719).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 13 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 9., 14. 7. 2021 na 111. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 14. 7. 2021 na 111. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 7 dnů po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1230/1, který byl rozeslán 15. 7. 2021 v 13:56.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 30. 7. 2021 na 115. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 11, usnesení č. 1763).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 3. 8. 2021.
  Senát se návrhem zákona nezabýval.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 8. 2021.
  Prezident zákon podepsal 29. 8. 2021.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 30. 8. 2021.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 9. 2021.

Zákon vyhlášen 8. 9. 2021 ve Sbírce zákonů v částce 143 pod číslem 323/2021 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
8686Jan Hamáček20910-31661.docx (54 KB) / PDF (574 KB, 14 stran) 23. 6. 2021 v 14:58:36
8687Roman Onderka20911-31664.docx (63 KB) / PDF (637 KB, 16 stran) 23. 6. 2021 v 14:59:21
8719Lucie Šafránková20943-31720.doc (54 KB) / PDF (328 KB, 4 strany) 1. 7. 2021 v 08:59:55
8741Pavla Golasowská20965-31751.docx (22 KB) / PDF (256 KB, 4 strany) 6. 7. 2021 v 23:52:10
8742Pavla Golasowská20966-31752.docx (22 KB) / PDF (238 KB, 4 strany) 6. 7. 2021 v 23:52:46
8743Pavla Golasowská20967-31753.docx (22 KB) / PDF (231 KB, 4 strany) 6. 7. 2021 v 23:53:44
8744Pavla Golasowská20968-31754.docx (21 KB) / PDF (237 KB, 4 strany) 6. 7. 2021 v 23:54:35
8745Pavla Golasowská20969-31755.docx (22 KB) / PDF (241 KB, 4 strany) 6. 7. 2021 v 23:55:28
8746Pavla Golasowská20970-31756.doc (89 KB) / PDF (268 KB, 6 stran) 6. 7. 2021 v 23:56:54
8747Pavla Golasowská20971-31757.doc (89 KB) / PDF (269 KB, 6 stran) 6. 7. 2021 v 23:57:46
8748Pavla Golasowská20972-31758.doc (181 KB) / PDF (392 KB, 6 stran) 6. 7. 2021 v 23:58:47
8749Pavla Golasowská20973-31759.doc (68 KB) / PDF (250 KB, 4 strany) 6. 7. 2021 v 23:59:45
8750Pavla Golasowská20974-31760.doc (69 KB) / PDF (240 KB, 3 strany) 7. 7. 2021 v 00:00:56
8751Pavla Golasowská20975-31761.doc (69 KB) / PDF (235 KB, 3 strany) 7. 7. 2021 v 00:01:45
8752Pavla Golasowská20976-31762.doc (64 KB) / PDF (234 KB, 3 strany) 7. 7. 2021 v 00:02:39
8766Jiří Mašek20990-31774.docx (20 KB) / PDF (367 KB, 4 strany) 7. 7. 2021 v 09:07:12
8767Marian Jurečka20991-31775.docx (53 KB) / PDF (411 KB, 16 stran) 7. 7. 2021 v 09:19:48
8772Tomáš Martínek20996-31780.docx (18 KB) / PDF (348 KB, 7 stran) 7. 7. 2021 v 11:00:08
8774Hana Aulická Jírovcová20998-31781.docx (14 KB) / PDF (197 KB, 2 strany) 7. 7. 2021 v 11:03:48
8775Tomáš Martínek20999-31782.docx (9 KB) / PDF (302 KB, 3 strany) 7. 7. 2021 v 11:06:45
8812Mikuláš Ferjenčík21036-31850.docx (835 KB) / PDF (144 KB, 7 stran) 8. 7. 2021 v 14:17:01
8814Jan Bauer21038-31852.docx (20 KB) / PDF (215 KB, 2 strany) 8. 7. 2021 v 16:13:39
8815Jan Bauer21039-31853.docx (21 KB) / PDF (221 KB, 3 strany) 8. 7. 2021 v 16:14:53
8816Jakub Michálek21040-31854.docx (8 KB) / PDF (197 KB, 2 strany) 8. 7. 2021 v 16:28:49
8828Jan Hamáček21052-31868.docx (55 KB) / PDF (569 KB, 14 stran) 9. 7. 2021 v 11:36:58
8843Marian Jurečka21067-31891.doc (71 KB) / PDF (245 KB, 5 stran) 14. 7. 2021 v 11:49:38
8844Jakub Michálek21068-31892.docx (833 KB) / PDF (289 KB, 5 stran) 14. 7. 2021 v 11:57:40
8847Jakub Michálek21071-31893.docx (833 KB) / PDF (281 KB, 4 strany) 14. 7. 2021 v 12:21:24
8850Marian Jurečka21074-31896.docx (53 KB) / PDF (411 KB, 16 stran) 14. 7. 2021 v 15:49:51


Deskriptory EUROVOCu: důchodový plán, sociální dávky

Navržené změny předpisů (5):

CitaceZměnaPředpisOd
87/1991novelizujeZákon o mimosoudních rehabilitacích1230/1
582/1991novelizujeZákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení1230/1
155/1995novelizujeZákon o důchodovém pojištění1230/0
159/2006novelizujeZákon o střetu zájmů1230/1
181/2007novelizujeZákon o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů1230/1


ISP (příhlásit)