Sněmovní tisk 173
Novela z. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 7. 5. 2018.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 173/0 dne 7. 5. 2018.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 225/18, PID KORNARUEWDBY.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 5. 2018 (usnesení č. 68). Určil zpravodaje: Ing. Dana Balcarová a navrhl Výbor pro životní prostředí jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 11., 12. 9. 2018 na 19. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 323).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 12. 2018 na 24. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 12. 2018 na 24. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 173/2, který byl rozeslán 7. 12. 2018 v 14:04.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 23. 1. 2019 na 26. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 31, usnesení č. 434).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 25. 2. 2019.
  Zákon Senátem schválen 21. 3. 2019.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 3. 2019.
  Prezident zákon podepsal 28. 3. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 29. 3. 2019.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 4. 4. 2019.

Zákon vyhlášen 9. 4. 2019 ve Sbírce zákonů v částce 44 pod číslem 98/2019 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1810Jan Zahradník14034-20777.docx (14 KB) / PDF (185 KB, 1 strana) 3. 12. 2018 v 13:45:10
1811Jan Zahradník14035-20778.docx (14 KB) / PDF (184 KB, 1 strana) 3. 12. 2018 v 13:46:01
1812Jan Zahradník14036-20779.docx (14 KB) / PDF (167 KB, 1 strana) 3. 12. 2018 v 13:47:19
1829Dana Balcarová14053-20798.docx (14 KB) / PDF (338 KB, 2 strany) 4. 12. 2018 v 13:38:16
1832Dana Balcarová14056-20802.docx (13 KB) / PDF (235 KB, 2 strany) 4. 12. 2018 v 11:07:15


Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, ekologická odpovědnost, havarijní znečištění, opatření na kontrolu znečištění, prevence environmentálních rizik, prevence znečištění, přibližování legislativy

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
167/2008novelizujeZákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů173/0


ISP (příhlásit)