Stenografický zápis 19. schůze, 12. září 2018


Zahájení
(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Předseda PSP Radek Vondráček
Poslanec Vít Kaňkovský


105. Návrh poslanců Vojtěcha Munzara, Petra Fialy, Zbyňka Stanjury a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 77/ - třetí čtení

Poslanec Vojtěch Munzar
Poslanec Jan Pošvář
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Jan Farský
Poslanec Jan Volný
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Vojtěch Munzar
Poslanec Zbyněk Stanjura
Ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Tomáš Martínek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jan Skopeček
Poslanec Jan Volný
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jan Skopeček
Poslankyně Veronika Vrecionová
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Jan Volný
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Václav Klaus
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Marian Jurečka
Poslanec Jiří Bláha
Poslanec Pavel Blažek
Poslanec Karel Schwarzenberg
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Marian Jurečka
Ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Jan Skopeček
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Vojtěch Munzar
Poslanec Jan Pošvář


106. Návrh poslance Jaroslava Foldyny na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 80/ - třetí čtení

Poslanec Jaroslav Foldyna
Poslanec Stanislav Fridrich


107. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 93/ - třetí čtení

Ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Jiří Dolejš


108. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony /sněmovní tisk 130/ - třetí čtení

Ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Jan Skopeček
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Jan Farský
Ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Jan Skopeček
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Jan Volný
Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jan Skopeček
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Marian Jurečka
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Petr Vrána
Místopředseda PSP Petr Fiala


111. Návrh poslanců Jany Pastuchové, Heleny Válkové, Radky Maxové, Patrika Nachera, Davida Kasala, Karla Raise, Rostislava Vyzuly, Martina Kolovratníka a Jaroslava Bžocha na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 89/ - třetí čtení

Poslankyně Jana Pastuchová
Poslankyně Miloslava Rutová
Poslanec Roman Sklenák
Místopředseda PSP Petr Fiala

(Jednání přerušeno ve 12.19 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 12.30 hodin.)

Místopředseda PSP Petr Fiala
Poslankyně Jana Pastuchová
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Roman Sklenák
Poslankyně Olga Richterová
Poslankyně Jana Pastuchová
Poslankyně Tereza Hyťhová
Poslankyně Olga Richterová
Poslanec Jiří Bláha
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Vít Kaňkovský
Místopředseda PSP Petr Fiala

(Jednání přerušeno ve 13.01 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 14.30 hodin.)

Místopředseda PSP Tomio Okamura


25. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 173/ - prvé čtení

Poslanec Jan Zahradník
Poslankyně Dana Balcarová
Poslanec Jaroslav Holík
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Václav Klaus
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslankyně Dana Balcarová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Ivan Adamec
Poslankyně Dana Balcarová
Poslanec Jan Zahradník


26. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 169/ - prvé čtení

Ministr zemědělství ČR Miroslav Toman
Poslanec David Pražák
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Pavel Kováčik


27. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku /sněmovní tisk 188/ - prvé čtení

Ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Jakub Michálek
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslanec Ondřej Benešík
Poslanec Jan Farský
Poslanec Jan Čižinský
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Jan Čižinský
Poslanec Marian Jurečka
Poslanec Ondřej Benešík
Poslankyně Věra Procházková
Poslanec Jan Farský
Poslanec Dominik Feri
Poslanec Jaroslav Holík
Poslanec Patrik Nacher
Poslanec Mikuláš Ferjenčík


28. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 261/ - prvé čtení

Ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Roman Kubíček


29. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 205/ - prvé čtení

Ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Pavel Juříček
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jan Skopeček
Poslankyně Věra Kovářová
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Jan Skopeček
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Roman Onderka
Poslanec Radek Koten
Poslanec Jan Skopeček
Poslanec Jan Hrnčíř
Poslanec Roman Onderka
Poslanec Vojtěch Munzar
Poslanec Jiří Bláha
Poslanec Jan Volný
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Vojtěch Munzar
Místopředseda PSP Tomáš Hanzel
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Jiří Bláha
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Vojtěch Munzar
Poslanec Pavel Plzák
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jiří Bláha
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Vlastimil Válek
Poslanec Jiří Bláha
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Marek Benda
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda PSP Tomáš Hanzel

(Jednání skončilo v 18.14 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP