Sněmovní tisk 177
Změny z roku 2016 k Úmluvě MOP o práci na moři

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 18. 5. 2018.
Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 177/0 dne 18. 5. 2018.
  Smlouva zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 255/18, PID ALBSAVCAJNCG.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 23. 5. 2018 (usnesení č. 74). Určil zpravodaje: Mgr. Jana Pastuchová a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku

 • 1

  1. Čtení proběhlo 13. 2. 2019 na 26. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 507).

 • V
 • 2

  2. Čtení proběhlo 18. 4. 2019 na 28. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 86, usnesení č. 606).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 17. 5. 2017 jako senátní tisk 277/0.

 • O

  Organizační výbor dne 13. 6. 2018 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 20. 6. 2018 a přijal usnesení č. 141, které bylo rozdáno jako tisk 277/2 (usnesl se).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 11. 7. 2018 a přijal usnesení č. 115, které bylo rozdáno jako tisk 277/1 (doporučuje).
 • S

  Návrh projednán dne 15. 8. 2018 na 17. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 500).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 26. 4. 2019.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, identifikační průkaz, Mezinárodní konference práce, Mezinárodní organizace práce, moře, posádka, práce, vstup cizinců, zákonné pracovní podmínkyISP (příhlásit)