Sněmovní tisk 188
Novela z. o směnárenské činnosti - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 30. 5. 2018.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 188/0 dne 30. 5. 2018.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 335/18, PID KORNAW9JVSFT.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 6. 2018 (usnesení č. 82). Určil zpravodaje: Bc. Mikuláš Ferjenčík a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 12. 9. 2018 na 19. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 325).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 27. 9. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 188/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 10. 10. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 188/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 30. 10. 2018 na 20. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 30. 10. 2018 na 20. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 7 dnů po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 188/3, který byl rozeslán 30. 10. 2018 v 18:27.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 8. 11. 2018 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 188/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 14. 11. 2018 na 20. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 234, usnesení č. 393).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 26. 11. 2018 návrh zákona Senátu jako tisk 10, dokument 10/0.

 • O

  Organizační výbor dne 27. 11. 2018 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 11. 12. 2018 a přijal usnesení č. 15, které bylo rozdáno jako tisk 10/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 20. 12. 2018 na 4. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 73).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 12. 2018.
  Prezident zákon podepsal 27. 12. 2018.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 12. 2018.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 7. 1. 2019.

Zákon vyhlášen 10. 1. 2019 ve Sbírce zákonů v částce 2 pod číslem 5/2019 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1267Vít Rakušan13491-19898.docx (15 KB) / PDF (129 KB, 1 strana) 12. 9. 2018 v 10:53:07
1318Patrik Nacher13542-20010.doc (26 KB) / PDF (183 KB, 1 strana) 30. 10. 2018 v 12:51:55


Deskriptory EUROVOCu: devizová politika, pohyblivý kurz, směnečné právo, směnitelnost měny, směnné relace, směnný kurz

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)