Sněmovní tisk 203
Novela z. o pobytu cizinců na území ČR - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 13. 6. 2018.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 203/0 dne 13. 6. 2018.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 165/18, PID KORNAQBEAXTE.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 6. 2018 (usnesení č. 82). Určil zpravodaje: Ing. Radovan Vích a navrhl Výbor pro bezpečnost jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 19. 9. 2018 na 19. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 334).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal návrh zákona a vydal 27. 9. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 203/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 1. 10. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 203/2 (přerušuje projednávání).
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 12. 10. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 203/3 (přerušuje projednávání).
  • Zahraniční výbor projednal návrh zákona a vydal 24. 10. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 203/4 (pozměňovací návrhy).
  • Garanční Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 9. 11. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 203/5 (přerušuje projednávání).
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 22. 11. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 203/6 (pozměňovací návrhy).
  • Garanční Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 28. 11. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 203/7 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Projednávání návrhu zákona 7. 12. 2018 na 24. schůzi přerušeno.
  Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 1., 13. 2. 2019 na 26. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13. 2. 2019 na 26. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 203/8, který byl rozeslán 13. 2. 2019 v 15:08.

 • G
  • Výbor pro bezpečnost vydal usnesení garančního výboru, které bylo 8. 3. 2019 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 203/9 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 3. 2019 na 27. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 247, usnesení č. 564).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 8. 4. 2019.
  Návrh zákona 6. 5. 2019 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 6. 5. 2019 poslancům jako tisk 203/10.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 6. 5. 2019 poslancům jako tisk 203/11.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 18. 6. 2019 na 30. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 944, usnesení č. 661).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 6. 2019.
  Prezident zákon podepsal 4. 7. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 7. 2019.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 7. 2019.

Zákon vyhlášen 16. 7. 2019 ve Sbírce zákonů v částce 77 pod číslem 176/2019 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1314Vít Rakušan13538-20005.doc (44 KB) / PDF (114 KB, 3 strany) 19. 9. 2018 v 15:27:10
1435Jaroslav Bžoch13659-20200.docx (27 KB) / PDF (170 KB, 2 strany) 5. 10. 2018 v 13:50:40
1436Jaroslav Bžoch13660-20201.docx (23 KB) / PDF (235 KB, 4 strany) 5. 10. 2018 v 14:45:03
1441Jaroslav Bžoch13665-20215.doc (41 KB) / PDF (254 KB, 2 strany)
13665-20217.doc (40 KB) / PDF (206 KB, 2 strany)
 8. 10. 2018 v 16:39:20
1443Jaroslav Bžoch13667-20218.doc (32 KB) / PDF (235 KB, 1 strana)
13667-20219.doc (30 KB) / PDF (178 KB, 1 strana)
 8. 10. 2018 v 17:23:41
1562František Kopřiva13786-20457.doc (79 KB) / PDF (194 KB, 6 stran) 1. 11. 2018 v 12:54:37
1763František Kopřiva13987-20710.docx (9 KB) / PDF (193 KB, 2 strany) 27. 11. 2018 v 10:52:27
1780Martin Kolovratník14004-20727.docx (35 KB) / PDF (405 KB, 13 stran) 28. 11. 2018 v 17:18:51
1813Jan Hamáček14037-20780.docx (29 KB) / PDF (440 KB, 9 stran) 3. 12. 2018 v 14:28:50
1859Alena Gajdůšková14083-20842.docx (33 KB) / PDF (383 KB, 8 stran) 4. 12. 2018 v 14:13:21
1888Martin Kolovratník14112-20870.docx (27 KB) / PDF (340 KB, 6 stran) 4. 12. 2018 v 19:53:17
1989František Kopřiva14213-21030.docx (1 MB) / PDF (385 KB, 2 strany) 18. 12. 2018 v 10:06:19
1990František Kopřiva14214-21031.docx (7 KB) / PDF (246 KB, 1 strana) 18. 12. 2018 v 10:07:30
2081Pavel Pustějovský14305-21235.docx (31 KB) / PDF (398 KB, 13 stran) 25. 1. 2019 v 09:41:16
2094Jan Hamáček14318-21256.docx (30 KB) / PDF (429 KB, 9 stran) 28. 1. 2019 v 11:07:43


Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, cizí státní občan, cizinecké právo, integrace přistěhovalců, kontrola migrací, povolení k pobytu, vízová politika, vstup cizinců, vyhoštění

Navržené změny předpisů (13):

CitaceZměnaPředpisOd
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)203/0
117/1995novelizujeZákon o státní sociální podpoře203/8
325/1999novelizujeZákon o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu)203/0
326/1999novelizujeZákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů203/0
150/2002novelizujeZákon soudní řád správní203/0
18/2004novelizujeZákon o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace)203/0
95/2004novelizujeZákon o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta203/0
96/2004novelizujeZákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)203/0
435/2004novelizujeZákon o zaměstnanosti203/0
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích203/0
251/2005novelizujeZákon o inspekci práce203/0
341/2005novelizujeZákon o veřejných výzkumných institucích203/0
108/2006novelizujeZákon o sociálních službách203/8


ISP (příhlásit)