Sněmovní tisk 530
Novela z. o ochraně veřejného zdraví - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 25. 6. 2019.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 530/0 dne 25. 6. 2019.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 419/19, PID ALBSB83K8S09.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 27. 6. 2019 (usnesení č. 203). Určil zpravodaje: PhDr. Olga Richterová, Ph.D. a navrhl Výbor pro zdravotnictví jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 6. 11. 2019 na 35. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 774).

 • V
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 20. 11. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 530/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 9. 1. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 530/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 21. 1. 2020 na 40. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 21. 1. 2020 na 40. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 530/3, který byl rozeslán 24. 1. 2020 v 10:39.

 • G
  • Výbor pro zdravotnictví vydal usnesení garančního výboru, které bylo 7. 2. 2020 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 530/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 12. 2. 2020 na 40. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 254, usnesení č. 930).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 24. 2. 2020.
  Návrh zákona 19. 3. 2020 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 19. 3. 2020 poslancům jako tisk 530/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 19. 3. 2020 poslancům jako tisk 530/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 21. 4. 2020 na 45. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 47).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 22. 4. 2020.
  Prezident zákon podepsal 23. 4. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 24. 4. 2020.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 4. 2020.

Zákon vyhlášen 27. 4. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 73 pod číslem 205/2020 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4065Petr Třešňák16289-24598.docx (16 KB) / PDF (285 KB, 4 strany) 7. 1. 2020 v 11:10:04
4072Jan Farský16296-24643.docx (17 KB) / PDF (234 KB, 1 strana) 7. 1. 2020 v 16:46:13
4118Andrea Brzobohatá16342-24731.docx (25 KB) / PDF (245 KB, 4 strany) 20. 1. 2020 v 15:42:22
4140Vlastimil Válek16364-24754.docx (28 KB) / PDF (458 KB, 5 stran) 21. 1. 2020 v 09:24:52
4141Vlastimil Válek16365-24755.docx (23 KB) / PDF (307 KB, 3 strany) 21. 1. 2020 v 09:27:57
4154Kamal Farhan16378-24769.docx (24 KB) / PDF (235 KB, 4 strany) 21. 1. 2020 v 13:15:33
4155Kamal Farhan16379-24770.docx (24 KB) / PDF (238 KB, 7 stran) 21. 1. 2020 v 13:16:16
4156Kamal Farhan16380-24771.docx (23 KB) / PDF (276 KB, 6 stran) 21. 1. 2020 v 13:16:43
4165Petr Třešňák16389-24780.docx (293 KB) / PDF (258 KB, 4 strany) 21. 1. 2020 v 15:38:26
4166Petr Třešňák16390-24781.docx (10 KB) / PDF (284 KB, 2 strany) 21. 1. 2020 v 15:40:29
4174Andrea Brzobohatá16398-24787.docx (24 KB) / PDF (426 KB, 4 strany) 21. 1. 2020 v 16:02:59
4188Věra Adámková16412-24805.docx (19 KB) / PDF (446 KB, 5 stran) 21. 1. 2020 v 17:33:44


Deskriptory EUROVOCu: potravinová norma, užitková voda, veřejná hygiena, voda, zdraví veřejnosti, zdravotní inspekce, zdravotnická služba

Navržené změny předpisů (6):

CitaceZměnaPředpisOd
634/1992novelizujeZákon o ochraně spotřebitele530/0
48/1997novelizujeZákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů530/3
258/2000novelizujeZákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů530/0
164/2001novelizujeZákon o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon)530/3
373/2011novelizujeZákon o specifických zdravotních službách530/0
234/2014novelizujeZákon o státní službě530/3


ISP (příhlásit)