Sněmovní tisk 604
Novela z. o vnitrozemské plavbě

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 27. 9. 2019.
Zástupce navrhovatele: Krutáková J. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 604/0 dne 3. 10. 2019.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0604.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 7. 10. 2019. Vláda zaslala stanovisko 1. 11. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 1. 11. 2019 jako tisk 604/1 (neutrální).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 940/19, PID ALBSBGQHLGMN.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 11. 2019 (usnesení č. 236). Určil zpravodaje: Ing. Martin Kolovratník a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 28. 11. 2019 na 39. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 814). Návrh byl projednán v obecné rozpravě 28. 11. 2019 na 39. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 78, usnesení č. 814).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 2. 2020.
  Prezident zákon podepsal 12. 2. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 12. 2. 2020.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 2. 2020.

Zákon vyhlášen 26. 2. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 22 pod číslem 44/2020 Sb.Deskriptory EUROVOCu: říční plavba, územní plánování, vliv na životní prostředí, vnitrozemská vodní cesta

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
114/1995novelizujeZákon o vnitrozemské plavbě604/0


ISP (příhlásit)