Stenografický zápis 39. schůze, 28. listopadu 2019


Zahájení
(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal


291. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Poslankyně Věra Kovářová
Předseda vlády ČR Andrej Babiš
Poslankyně Věra Kovářová
Předseda vlády ČR Andrej Babiš
Poslankyně Věra Kovářová
Předseda vlády ČR Andrej Babiš
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Lubomír Volný
Předseda vlády ČR Andrej Babiš
Poslanec Lubomír Volný
Předseda vlády ČR Andrej Babiš
Poslanec Vojtěch Munzar
Poslanec Miroslav Grebeníček
Poslanec Jiří Kobza
Předseda vlády ČR Andrej Babiš
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Jiří Kobza
Předseda vlády ČR Andrej Babiš
Poslanec Ivan Bartoš
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno v 10.07 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.00 hodin.)

Místopředseda PSP Petr Fiala
Poslanec Ondřej Veselý
Poslanec Jaroslav Faltýnek


167. Návrh poslanců Jany Krutákové, Věry Kovářové, Vojtěcha Munzara, Heleny Langšádlové, Lenky Kozlové, Přemysla Mališe, Mariana Jurečky, Petra Dolínka, Leo Luzara a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 604/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslankyně Jana Krutáková
Poslanec Martin Kolovratník
Poslankyně Věra Kovářová
Ministr dopravy ČR Vladimír Kremlík
Poslanec Vojtěch Munzar
Poslanec Petr Bendl
Poslankyně Kateřina Valachová
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Jiří Kobza
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Ondřej Polanský
Poslanec Milan Feranec
Poslanec Martin Kupka
Poslankyně Kateřina Valachová
Poslankyně Olga Richterová


177. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o založení mezinárodní nadace EU - LAC podepsaná v Bruselu dne 7. listopadu 2018 /sněmovní tisk 341/ - druhé čtení

Místopředseda PSP Petr Fiala


169. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Kambodžského království o leteckých službách /sněmovní tisk 252/ - druhé čtení

Ministr dopravy ČR Vladimír Kremlík
Poslankyně Karla Šlechtová


170. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o aktualizaci hraničního dokumentárního díla, podepsaná dne 20. listopadu 2018 v Praze /sněmovní tisk 393/ - druhé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch
Poslanec Jiří Mihola


180. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přijetím změna článku 124 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu /sněmovní tisk 235/ - druhé čtení

Poslanec Jiří Strýček


171. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Korejskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Soulu dne 12. ledna 2018 /sněmovní tisk 255/ - druhé čtení

Ministr dopravy ČR Vladimír Kremlík
Poslanec Jaroslav Bžoch
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Lubomír Španěl


172. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Mnohostranná úmluva o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám, která byla podepsána v Paříži dne 7. června 2017 /sněmovní tisk 264/ - druhé čtení

Ministr dopravy ČR Vladimír Kremlík
Poslanec Jaroslav Holík
Poslanec Lubomír Španěl


173. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o ochraně investic mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Singapurskou republikou na straně druhé, podepsaná dne 15. října 2018 v Lucemburku všemi členskými státy Evropské unie a dne 19. října 2018 v Bruselu za Evropskou unii a Singapur /sněmovní tisk 379/ - druhé čtení

Ministr dopravy ČR Vladimír Kremlík
Poslankyně Monika Červíčková
Poslanec Lubomír Španěl


174. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol k Úmluvě o lidských právech a biomedicíně související s biomedicínským výzkumem, který byl podepsán dne 11. května 2018 ve Štrasburku /sněmovní tisk 253/ - druhé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch
Poslanec Jaroslav Bžoch


175. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny příloh I a II Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů přijaté v Manile dne 28. října 2017 /sněmovní tisk 248/ - druhé čtení

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Michal Ratiborský


176. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť, sjednaná v Bernu dne 19. září 1979, a změna přílohy II této Úmluvy, přijatá ve Štrasburku dne 8. prosince 2017 /sněmovní tisk 281/ - druhé čtení

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Jiří Kobza


178. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o strategickém partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Japonskem na straně druhé podepsané v Bruselu dne 17. 7. 2018 /sněmovní tisk 348/ - druhé čtení

Místopředseda PSP Tomio Okamura


179. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Singapurskou republikou na straně druhé /sněmovní tisk 386/ - druhé čtení

Místopředseda PSP Tomio Okamura


181. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Opční protokol k Úmluvě Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením /sněmovní tisk 356/ - druhé čtení

Poslanec Jakub Michálek


182. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Akta Světové poštovní unie, podepsaná na 26. Kongresu Světové poštovní unie, který se konal ve dnech 20. září až 7. října 2016 v Istanbulu /sněmovní tisk 329/ - druhé čtení

Místopředseda PSP Tomio Okamura


168. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Rady Evropy o filmové koprodukci v revidovaném znění (Rotterdam, 30. 1. 2017) /sněmovní tisk 294/ - druhé čtení

Poslanec Radim Fiala
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředseda PSP Tomio Okamura

(Jednání přerušeno ve 12.40 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

Předseda PSP Radek Vondráček


292. Ústní interpelace

Poslanec Petr Bendl
Předseda vlády ČR Andrej Babiš
Poslanec Petr Bendl
Předseda vlády ČR Andrej Babiš
Poslankyně Věra Kovářová
Předseda vlády ČR Andrej Babiš
Poslankyně Věra Kovářová
Předseda vlády ČR Andrej Babiš
Poslanec František Kopřiva
Předseda vlády ČR Andrej Babiš
Poslanec František Kopřiva
Poslanec Jan Skopeček
Předseda vlády ČR Andrej Babiš
Poslanec Jan Skopeček
Předseda vlády ČR Andrej Babiš
Poslanec Jakub Michálek
Předseda vlády ČR Andrej Babiš
Poslanec Jakub Michálek
Předseda vlády ČR Andrej Babiš
Poslanec Vít Rakušan
Předseda vlády ČR Andrej Babiš
Poslanec Vít Rakušan
Předseda vlády ČR Andrej Babiš
Poslankyně Helena Langšádlová
Předseda vlády ČR Andrej Babiš
Poslankyně Helena Langšádlová
Předseda vlády ČR Andrej Babiš
Poslanec Jiří Valenta
Předseda vlády ČR Andrej Babiš
Poslanec Jiří Valenta
Předseda vlády ČR Andrej Babiš
Poslanec Lukáš Kolářík
Předseda vlády ČR Andrej Babiš
Poslanec Lukáš Kolářík
Předseda vlády ČR Andrej Babiš
Poslanec Ondřej Profant
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslankyně Olga Richterová
Poslankyně Věra Kovářová
Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Karel Havlíček
Poslankyně Věra Kovářová
Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Karel Havlíček
Poslanec Jakub Michálek
Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová
Poslanec Jakub Michálek
Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová
Poslanec Roman Kubíček
Ministr dopravy ČR Vladimír Kremlík
Poslanec Roman Kubíček
Ministr dopravy ČR Vladimír Kremlík
Poslanec Vojtěch Munzar
Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Karel Havlíček
Poslanec Vojtěch Munzar
Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Karel Havlíček
Poslanec Karel Rais
Poslanec Miloslav Janulík
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec František Kopřiva
Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Karel Havlíček
Poslanec František Kopřiva
Poslanec Jan Skopeček
Poslanec Petr Bendl
Ministr dopravy ČR Vladimír Kremlík
Poslanec Petr Bendl
Ministr dopravy ČR Vladimír Kremlík
Poslanec Radek Koten
Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Karel Havlíček
Poslanec Radek Koten
Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Karel Havlíček
Poslanec Jan Farský
Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová
Poslanec Jan Farský
Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová
Poslankyně Karla Maříková
Poslankyně Monika Jarošová
Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch
Poslankyně Monika Jarošová
Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch
Poslanec Vlastimil Válek
Ministr dopravy ČR Vladimír Kremlík
Poslanec Vlastimil Válek
Ministr dopravy ČR Vladimír Kremlík
Poslanec Pavel Jelínek
Poslanec Jan Čižinský
Poslanec Jan Zahradník
Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Jan Zahradník
Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Pavel Jelínek
Poslankyně Monika Jarošová
Poslanec Vojtěch Munzar
Ministr dopravy ČR Vladimír Kremlík
Poslanec Vojtěch Munzar
Ministr dopravy ČR Vladimír Kremlík
Poslanec Vlastimil Válek
Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal

(Jednání skončilo v 18.01 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP