Sněmovní tisk 638
Novela z. o střetu zájmů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Vojtěch Filip, Stanislav Grospič, Jiří Valenta, Miloslava Vostrá) předložila sněmovně návrh zákona 6. 11. 2019.
Zástupce navrhovatele: Filip V. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 638/0 dne 7. 11. 2019. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0638.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 8. 11. 2019. Vláda zaslala stanovisko 27. 11. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 27. 11. 2019 jako tisk 638/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 1054/19, PID KORNBHTAAAOF.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
8137Vojtěch Filip20361-30908.doc (36 KB) / PDF (250 KB, 1 strana) 14. 4. 2021 v 12:33:49


Deskriptory EUROVOCu: rozhlasové vysílání, služba ve veřejném zájmu, střet zájmů, televize, veřejná služba

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
159/2006novelizujeZákon o střetu zájmů638/0


ISP (příhlásit)