Sněmovní tisk 679
Novela z. o obalech - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 18. 12. 2019.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 679/0 dne 18. 12. 2019.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 706/19, PID ALBSBB2HELAA.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 9. 1. 2020 (usnesení č. 251). Určil zpravodaje: Bc. František Elfmark, DiS a navrhl Výbor pro životní prostředí jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 31. 1. 2020 na 40. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 918).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Projednávání návrhu zákona 17. 6. 2020 na 49. schůzi přerušeno.
  Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 7. 2020 na 54. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 7. 2020 na 54. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 679/9, který byl rozeslán 8. 7. 2020 v 9:17.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 18. 9. 2020 na 58. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 224, usnesení č. 1244).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 15. 10. 2020.
  Návrh zákona 16. 11. 2020 zamítnut.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 16. 11. 2020 poslancům jako tisk 679/11.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 16. 11. 2020 poslancům jako tisk 679/12.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 1. 12. 2020 na 72. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 26, usnesení č. 1380).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 12. 2020.
  Prezident zákon podepsal 4. 12. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 7. 12. 2020.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 12. 2020.

Zákon vyhlášen 23. 12. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 224 pod číslem 545/2020 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
5326Eva Fialová17550-26598.docx (28 KB) / PDF (228 KB, 2 strany) 26. 5. 2020 v 10:26:49
5626Ondřej Babka17850-26975.docx (23 KB) / PDF (310 KB, 3 strany) 10. 6. 2020 v 14:36:17
5643Ondřej Babka17867-26997.docx (25 KB) / PDF (498 KB, 8 stran) 11. 6. 2020 v 13:11:31
5665František Elfmark17889-27021.docx (9 KB) / PDF (201 KB, 3 strany) 11. 6. 2020 v 20:14:59
5666František Elfmark17890-27022.docx (11 KB) / PDF (210 KB, 2 strany) 11. 6. 2020 v 20:15:30
5667František Elfmark17891-27023.docx (10 KB) / PDF (181 KB, 2 strany) 11. 6. 2020 v 20:16:00
5668František Elfmark17892-27024.docx (9 KB) / PDF (202 KB, 2 strany) 11. 6. 2020 v 20:16:28
5669František Elfmark17893-27025.docx (10 KB) / PDF (226 KB, 2 strany) 11. 6. 2020 v 20:16:53
5670František Elfmark17894-27026.docx (10 KB) / PDF (203 KB, 2 strany) 11. 6. 2020 v 20:17:16
5671František Elfmark17895-27027.docx (10 KB) / PDF (215 KB, 3 strany) 11. 6. 2020 v 20:17:38
5672František Elfmark17896-27028.docx (9 KB) / PDF (184 KB, 2 strany) 11. 6. 2020 v 20:18:04
5673František Elfmark17897-27029.docx (10 KB) / PDF (314 KB, 4 strany) 11. 6. 2020 v 20:18:33
5712Josef Kott17936-27079.docx (46 KB) / PDF (534 KB, 17 stran) 16. 6. 2020 v 12:25:11
5713Eva Fialová17937-27080.docx (28 KB) / PDF (239 KB, 3 strany) 16. 6. 2020 v 12:38:11
5747Ivan Adamec17971-27125.docx (17 KB) / PDF (221 KB, 2 strany) 17. 6. 2020 v 08:33:28
5748Ivan Adamec17972-27126.docx (16 KB) / PDF (218 KB, 1 strana) 17. 6. 2020 v 08:36:40
5749Ivan Adamec17973-27127.docx (18 KB) / PDF (228 KB, 2 strany) 17. 6. 2020 v 08:38:15
5756Marie Pěnčíková17980-27140.docx (31 KB) / PDF (227 KB, 2 strany) 17. 6. 2020 v 09:42:39
5789Jan Čižinský18013-27214.docx (4 KB)
18013-27215.docx (20 KB) / PDF (232 KB, 2 strany)
 17. 6. 2020 v 11:35:59
5790Jan Čižinský18014-27216.docx (22 KB) / PDF (281 KB, 3 strany) 17. 6. 2020 v 11:37:00
5813Martin Kolovratník18037-27239.docx (23 KB) / PDF (246 KB, 6 stran) 17. 6. 2020 v 15:21:05


Deskriptory EUROVOCu: likvidace odpadních látek, obalová technika, obalový materiál, recyklace odpadu, recyklování, zabalený výrobek

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
477/2001novelizujeZákon o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech)679/0


ISP (příhlásit)