Sněmovní tisk 74
Vl.n.z.o změně zák.v souv.s přij. z. o znalcích a soud.tlum. - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 29. 1. 2018.
Zástupce navrhovatele: min. spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
987Adam Vojtěch13211-19371.docx (20 KB) / PDF (291 KB, 4 strany) 14. 6. 2018 v 11:57:13
1481Helena Válková13705-20295.doc (244 KB) / PDF (539 KB, 33 stran) 19. 10. 2018 v 19:53:07


Související tisky: 72 (Vl.n.z. o znalcích, znaleckých kanc. a znaleckých ústavech), 73 (Vl.n.z. o soudních tlumočnících a soudních překladatelích).

Deskriptory EUROVOCu: odborná kvalifikace, oprávnění k výkonu služby, překlad, soudní dokazování, tlumočení, výslech, znalecký posudek

Navržené změny předpisů (6)

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 15. 3. 2018.
Zástupce navrhovatele: min. spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 74/1 dne 15. 3. 2018.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1327/17, PID ALBSAU8D7MPB.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 21. 3. 2018 (usnesení č. 49). Určil zpravodaje: prof. JUDr. Helena Válková, CSc. a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 29. 5. 2018 na 13. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 245).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 10. 9. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 74/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 16. 11. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 74/3 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 19. 11. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 74/4 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 30. 11. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 74/5 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 1. 2019 na 26. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29. 1. 2019 na 26. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 74/6, který byl rozeslán 30. 1. 2019 v 11:27.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 11. 2. 2019 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 74/7 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 6. 3. 2019 na 27. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 82, usnesení č. 535).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 8. 4. 2019.
  Návrh zákona 6. 5. 2019 zamítnut.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 6. 5. 2019 poslancům jako tisk 74/8.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 6. 5. 2019 poslancům jako tisk 74/9.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 10. 9. 2019 na 34. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 34, usnesení č. 703).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 16. 9. 2019.
  Prezident zákon podepsal 24. 9. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 25. 9. 2019.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 3. 10. 2019.

Zákon vyhlášen 9. 10. 2019 ve Sbírce zákonů v částce 110 pod číslem 255/2019 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
987Adam Vojtěch13211-19371.docx (20 KB) / PDF (291 KB, 4 strany) 14. 6. 2018 v 11:57:13
1481Helena Válková13705-20295.doc (244 KB) / PDF (539 KB, 33 stran) 19. 10. 2018 v 19:53:07

Navržené změny předpisů (8)ISP (příhlásit)