Stenografický zápis 26. schůze, 29. ledna 2019


Zahájení
(Jednání zahájeno ve 14.00 hodin.)

Předseda PSP Radek Vondráček
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Jan Bartošek
Poslanec Jiří Kobza


6. Návrh poslanců Ivana Bartoše, Jakuba Michálka, Radka Holomčíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 50/ - druhé čtení

Poslanec Radovan Vích
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Marian Jurečka
Poslanec Jan Bartošek
Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Radovan Vích
Poslanec Adam Kalous
Poslanec Jan Bartošek
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Marian Jurečka
Poslanec Tomáš Martínek
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Ondřej Profant


7. Vládní návrh zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech /sněmovní tisk 72/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jan Kněžínek
Poslankyně Helena Válková
Poslanec Vít Kaňkovský
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Vlastimil Válek
Poslankyně Helena Válková
Poslanec Zdeněk Ondráček
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Pavel Blažek
Poslankyně Helena Válková


8. Vládní návrh zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích /sněmovní tisk 73/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jan Kněžínek
Poslankyně Helena Válková
Poslanec Jakub Michálek
Poslankyně Helena Válková


9. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích /sněmovní tisk 74/1/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jan Kněžínek
Poslankyně Helena Válková
Poslanec Vít Kaňkovský


31. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 333/ - prvé čtení

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová
Poslanec Lukáš Kolářík
Poslanec Jan Bauer
Poslanec Vít Kaňkovský
Poslanec Pavel Juříček
Poslankyně Markéta Pekarová Adamová
Poslanec Vlastimil Válek
Poslankyně Hana Aulická Jírovcová
Poslankyně Alena Gajdůšková
Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch
Poslanec Jan Chvojka
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová
Poslanec Vít Kaňkovský
Poslanec Pavel Juříček
Poslanec Petr Pávek
Poslanec Vlastimil Válek
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová
Poslanec Lukáš Kolářík
Poslanec Pavel Juříček
Poslanec Jiří Ventruba


10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 195/ - druhé čtení

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová
Místopředseda PSP Petr Fiala
Poslankyně Květa Matušovská
Poslanec Jan Bauer
Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Petr Pávek
Poslanec Ivan Adamec
Poslankyně Květa Matušovská
Poslanec Jan Bauer
Poslanec Martin Kolovratník


13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 261/ - druhé čtení

Ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Roman Kubíček
Poslanec Petr Pávek
Ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Roman Kubíček
Poslanec Vojtěch Munzar
Poslanec Roman Kubíček


14. Návrh poslanců Milana Hniličky, Patrika Nachera, Věry Procházkové, Jaroslava Bžocha a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 241/ - druhé čtení

Poslanec Milan Hnilička
Poslanec Stanislav Juránek
Poslanec Václav Klaus
Poslanec Lukáš Bartoň
Poslanec Stanislav Juránek
Poslanec Václav Klaus
Poslanec Jakub Janda
Poslanec Jan Birke
Poslanec Václav Klaus
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Milan Hnilička
Místopředseda PSP Petr Fiala
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslankyně Tereza Hyťhová
Poslankyně Věra Procházková
Poslanec Václav Klaus
Poslanec Milan Hnilička
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Stanislav Juránek
Poslanec Marek Novák
Poslanec Josef Bělica
Místopředseda PSP Tomio Okamura

(Jednání skončilo v 19.01 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP