Sněmovní tisk 864
Novela z. o návykových látkách - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 12. 5. 2020.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 864/0 dne 13. 5. 2020.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 214/20, PID ALBSBHWFDFPL.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 5. 2020 (usnesení č. 287). Určil zpravodaje: prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. a navrhl Výbor pro zdravotnictví jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 26. 1. 2021 na 79. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1471).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 3. 2. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 864/1 (přerušuje projednávání).
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 17. 2. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 864/2 (pozměňovací návrhy).
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 18. 2. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 864/3 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 14., 21. 4. 2021 na 98. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 21. 4. 2021 na 98. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 864/4, který byl rozeslán 23. 4. 2021 v 10:23.

 • G
  • Výbor pro zdravotnictví vydal usnesení garančního výboru, které bylo 19. 5. 2021 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 864/5 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 2. 6. 2021 na 104. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 280, usnesení č. 1683).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 28. 6. 2021.
  Návrh zákona 23. 7. 2021 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 26. 7. 2021 poslancům jako tisk 864/6.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 26. 7. 2021 poslancům jako tisk 864/7.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 14. 9. 2021 na 118. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 35, usnesení č. 1773).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 9. 2021.
  Prezident zákon podepsal 27. 9. 2021.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 29. 9. 2021.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 5. 10. 2021.

Zákon vyhlášen 8. 10. 2021 ve Sbírce zákonů v částce 162 pod číslem 366/2021 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
7653Rostislav Vyzula19877-30236.docx (33 KB) / PDF (256 KB, 5 stran) 2. 3. 2021 v 15:38:22
7696Adam Vojtěch19920-30290.docx (51 KB) / PDF (329 KB, 10 stran) 3. 3. 2021 v 18:05:29
7697Adam Vojtěch19921-30291.docx (106 KB) / PDF (615 KB, 39 stran) 3. 3. 2021 v 18:07:32
8101Rostislav Vyzula20325-30865.docx (34 KB) / PDF (347 KB, 10 stran) 13. 4. 2021 v 14:49:24
8102Adam Vojtěch20326-30866.docx (302 KB) / PDF (546 KB, 21 stran) 13. 4. 2021 v 15:01:45
8114Adam Vojtěch20338-30884.docx (108 KB) / PDF (646 KB, 42 stran) 13. 4. 2021 v 18:35:22
8115Adam Vojtěch20339-30885.docx (32 KB) / PDF (318 KB, 11 stran) 13. 4. 2021 v 18:36:10
8119Tomáš Vymazal20343-30890.docx (44 KB) / PDF (397 KB, 13 stran) 13. 4. 2021 v 21:09:36
8120Tomáš Vymazal20344-30891.docx (45 KB) / PDF (398 KB, 13 stran) 13. 4. 2021 v 21:10:25
8121Tomáš Vymazal20345-30892.docx (17 KB) / PDF (275 KB, 4 strany) 13. 4. 2021 v 21:14:09
8122Tomáš Vymazal20346-30893.docx (16 KB) / PDF (238 KB, 3 strany) 13. 4. 2021 v 21:15:16
8123Tomáš Vymazal20347-30894.docx (16 KB) / PDF (269 KB, 4 strany) 13. 4. 2021 v 21:16:06
8124Tomáš Vymazal20348-30895.docx (24 KB) / PDF (357 KB, 7 stran) 13. 4. 2021 v 21:16:36
8125Tomáš Vymazal20349-30896.docx (19 KB) / PDF (316 KB, 4 strany) 13. 4. 2021 v 21:17:03
8126Tomáš Vymazal20350-30897.docx (15 KB) / PDF (257 KB, 3 strany) 13. 4. 2021 v 21:17:26
8127Tomáš Vymazal20351-30898.docx (22 KB) / PDF (350 KB, 6 stran) 13. 4. 2021 v 21:17:50
8128Tomáš Vymazal20352-30899.docx (23 KB) / PDF (220 KB, 3 strany) 13. 4. 2021 v 21:18:21
8160David Kasal20384-30935.docx (32 KB) / PDF (229 KB, 4 strany) 14. 4. 2021 v 15:24:13
8168Věra Adámková20392-30943.docx (32 KB) / PDF (247 KB, 4 strany) 14. 4. 2021 v 16:34:43
8212Tomáš Vymazal20436-30998.docx (21 KB) / PDF (357 KB, 7 stran) 21. 4. 2021 v 13:33:08
8222Tomáš Vymazal20446-31008.docx (14 KB) / PDF (279 KB, 4 strany) 21. 4. 2021 v 14:45:12
8223Tomáš Vymazal20447-31009.docx (34 KB) / PDF (398 KB, 13 stran) 21. 4. 2021 v 14:45:55
8224Tomáš Vymazal20448-31010.docx (30 KB) / PDF (403 KB, 14 stran) 21. 4. 2021 v 14:46:34


Deskriptory EUROVOCu: farmaceutická legislativa, farmaceutický výrobek, konopí, kontrola léčiv, lék, omamná látka, povolení k prodeji, psychotropní látka

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)