Stenografický zápis 118. schůze, 14. září 2021Zahájení

(Schůze zahájena ve 14.00 hodin.)

Předseda PSP Radek Vondráček
Poslanec Ondřej Babka
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Předseda PSP Radek Vondráček
Předseda PSP Radek Vondráček
Poslanec Vít Rakušan
Předseda PSP Radek Vondráček
Poslankyně Markéta Pekarová Adamová
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Jakub Michálek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Vlastimil Válek
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Jakub Michálek
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Jakub Michálek
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Vlastimil Válek
Poslankyně Jana Černochová
Poslankyně Tereza Hyťhová
Poslanec Lubomír Volný
Poslanec Marian Bojko
Poslanec Leo Luzar
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Marek Výborný
Místopředseda PSP Petr Fiala
Poslanec Lukáš Kolářík
Poslanec Martin Kupka
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 903/5/ - vrácený Senátem

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Senátor Zdeněk Nytra


2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 867/5/ - vrácený Senátem

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Senátor Vladislav Vilímec
Poslanec Václav Votava


3. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů /sněmovní tisk 731/7/ - vrácený Senátem

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Senátor Zdeněk Nytra
Poslanec Ondřej Babka
Poslankyně Dana Balcarová
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Ondřej Babka
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec


4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 864/6/ - vrácený Senátem

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch
Senátorka Alena Dernerová
Poslanec Tomáš Vymazal
Senátorka Alena Dernerová
Poslanec Tomáš Vymazal
Místopředseda PSP Petr Fiala


6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 799/5/ - vrácený Senátem

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček
Senátor Miloš Vystrčil
Poslanec Patrik Nacher
Poslanec Jaroslav Holík
Poslanec Petr Dolínek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Senátor Miloš Vystrčil
Poslanec Patrik Nacher
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Patrik Nacher
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Stanislav Juránek
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Marek Benda
Senátor Miloš Vystrčil


5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 992/6/ - vrácený Senátem

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch
Senátorka Alena Dernerová
Poslankyně Olga Richterová
Poslanec David Kasal
Poslanec Vlastimil Válek
Poslanec Jakub Michálek
Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch
Poslanec Jakub Michálek
Senátorka Alena Dernerová
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec David Kasal


7. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 870/8/ - vrácený Senátem

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček
Senátor Petr Šilar
Poslanec Petr Třešňák
Poslanec Leo Luzar
Místopředseda PSP Tomio Okamura

(Jednání skončilo v 19.01 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP