Sněmovní tisk 965
Novela z. o jednacím řádu PS

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S

Předkladatel

Skupina poslanců (Kateřina Valachová, Marek Výborný, Jakub Michálek, Helena Válková, Milan Feranec) předložila sněmovně návrh zákona 11. 8. 2020.
Zástupce navrhovatele: Valachová K. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 965/0 dne 12. 8. 2020. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0965.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 13. 8. 2020. Vláda zaslala stanovisko 9. 9. 2020. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 9. 9. 2020 jako tisk 965/1 (souhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 989/20, PID KORNBSGBFYWU.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 16. 9. 2020 (usnesení č. 314). Určil zpravodaje: Mgr. Jan Farský a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Zpravodajem 6. 5. 2021 určen jiný poslanec (usnesení č. 1644).

  Projednávání pokračovalo 6. 5. 2021 na 98. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1644).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 20 dní.

 • V
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 18. 5. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 965/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 2. 6. 2021 na 104. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 2. 6. 2021 na 104. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 7 dnů po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.

  K návrhu zákona nebyly podány žádné pozměňovací návrhy.
  Garanční výbor nebude návrh projednávat.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 18. 6. 2021 na 104. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 485, usnesení č. 1715).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 28. 6. 2021 návrh zákona Senátu jako tisk 125, dokument 125/0.

 • O

  Organizační výbor dne 29. 6. 2021 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor a přikázal tisk k projednání: Stálá komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury.

 • V
  • Stálá komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury projednal návrh dne 20. 7. 2021 a přijal usnesení č. 8, které bylo rozdáno jako tisk 125/2 (konstatuje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 20. 10. 2021 a přijal usnesení č. 103, které bylo rozdáno jako tisk 125/1 (zamítá).
 • S

  Návrh projednán dne 26. 10. 2021 na 17. schůzi Senátu.
  Senát návrh zamítl (usnesení č. 321).Deskriptory EUROVOCu: jednací řád parlamentu, jmenování poslanců, ministr, parlamentní volby, poslanec parlamentu

Navržené změny předpisů (2):

CitaceZměnaPředpisOd
90/1995novelizujeZákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny965/0
247/1995novelizujeZákon o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů965/0


ISP (příhlásit)