Sněmovní tisk 984
Novela z. - občanský zákoník

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 26. 8. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 984/0 dne 28. 8. 2020.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 63/20, PID ALBSBE7KPCPZ.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 9. 2020 (usnesení č. 309). Určil zpravodaje: Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D. a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 15. 12. 2020 na 72. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1424).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 14. 1. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 984/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 2. 2021 na 79. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 2. 2021 na 79. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 984/2, který byl rozeslán 11. 2. 2021 v 11:44.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 18. 2. 2021 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 984/3 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 5. 3. 2021 na 87. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 94, usnesení č. 1555).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 6. 4. 2021.
  Zákon Senátem schválen 30. 4. 2021.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 5. 2021.
  Prezident zákon podepsal 4. 5. 2021.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 5. 2021.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 7. 5. 2021.

Zákon vyhlášen 12. 5. 2021 ve Sbírce zákonů v částce 80 pod číslem 192/2021 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
6831Dominik Feri19055-29076.doc (57 KB) / PDF (328 KB, 6 stran) 18. 11. 2020 v 15:10:25
6832Dominik Feri19056-29077.docx (20 KB) / PDF (300 KB, 2 strany) 18. 11. 2020 v 15:17:05
6833Dominik Feri19057-29078.doc (37 KB) / PDF (286 KB, 2 strany) 18. 11. 2020 v 15:17:25
6834Dominik Feri19058-29079.doc (46 KB) / PDF (385 KB, 3 strany) 18. 11. 2020 v 15:17:46
7330Marek Výborný19554-29822.docx (22 KB) / PDF (217 KB, 2 strany) 2. 2. 2021 v 09:34:05
7404Kateřina Valachová19628-29929.docx (18 KB) / PDF (235 KB, 3 strany) 10. 2. 2021 v 12:48:20


Deskriptory EUROVOCu: mladý člověk, občanské právo, občanský zákoník, solicitor, soud pro mladistvé, soudní řízení, způsobilost k právním úkonům, způsobilost k právům

Navržené změny předpisů (3):

CitaceZměnaPředpisOd
99/1963novelizujeObčanský soudní řád984/0
89/2012novelizujeZákon občanský zákoník984/0
292/2013novelizujeZákon o zvláštních řízeních soudních984/2


ISP (příhlásit)