Sněmovní tisk 992
Novela z. o veřejném zdravotním pojištění - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 2. 9. 2020.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 992/0 dne 2. 9. 2020.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 740/20, PID ALBSBJWGU5LS.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 9. 2020 (usnesení č. 309). Určil zpravodaje: prof. MUDr. Věra Adámková, CSc. a navrhl Výbor pro zdravotnictví jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 26. 1. 2021 na 79. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1470).

 • V
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 18. 2. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 992/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 22. 3. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 992/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 13. 4. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 992/3 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 21. 4. 2021 na 98. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 21. 4. 2021 na 98. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 992/4, který byl rozeslán 28. 4. 2021 v 13:00.

 • G
  • Výbor pro zdravotnictví vydal usnesení garančního výboru, které bylo 19. 5. 2021 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 992/5 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 16., 18. 6. 2021 na 104. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 478, usnesení č. 1712).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 25. 6. 2021.
  Návrh zákona 23. 7. 2021 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 26. 7. 2021 poslancům jako tisk 992/6.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 26. 7. 2021 poslancům jako tisk 992/7.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 14. 9. 2021 na 118. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 37, usnesení č. 1775).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 9. 2021.
  Prezident zákon podepsal 27. 9. 2021.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 29. 9. 2021.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 5. 10. 2021.

Zákon vyhlášen 12. 10. 2021 ve Sbírce zákonů v částce 164 pod číslem 371/2021 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
8112Andrea Brzobohatá20336-30880.docx (32 KB) / PDF (410 KB, 4 strany) 13. 4. 2021 v 17:24:50
8196Vít Kaňkovský20420-30984.docx (14 KB) / PDF (210 KB, 3 strany) 20. 4. 2021 v 15:55:23
8198Petr Třešňák20422-30985.docx (18 KB) / PDF (339 KB, 4 strany) 21. 4. 2021 v 10:04:05
8199Marek Benda20423-30986.docx (16 KB) / PDF (217 KB, 4 strany) 21. 4. 2021 v 10:13:56
8202Adam Vojtěch20426-30990.docx (21 KB) / PDF (238 KB, 4 strany) 21. 4. 2021 v 10:52:20
8203Adam Vojtěch20427-30991.docx (25 KB) / PDF (400 KB, 3 strany) 21. 4. 2021 v 10:54:00
8204David Kasal20428-30992.docx (34 KB) / PDF (246 KB, 4 strany) 21. 4. 2021 v 11:00:52
8205Věra Adámková20429-30993.docx (25 KB) / PDF (237 KB, 3 strany) 21. 4. 2021 v 12:32:58
8206Marek Benda20430-30994.docx (16 KB) / PDF (376 KB, 4 strany) 21. 4. 2021 v 12:46:34
8207Daniel Pawlas20431-30995.docx (21 KB) / PDF (305 KB, 3 strany) 21. 4. 2021 v 13:08:33
8209Daniel Pawlas20433-30996.doc (40 KB) / PDF (242 KB, 4 strany) 21. 4. 2021 v 13:15:48
8210Karla Maříková20434-30997.doc (30 KB) / PDF (274 KB, 3 strany) 21. 4. 2021 v 13:21:46
8215Olga Richterová20439-31002.docx (21 KB) / PDF (327 KB, 3 strany) 21. 4. 2021 v 14:09:19
8216Olga Richterová20440-31003.docx (22 KB) / PDF (288 KB, 6 stran) 21. 4. 2021 v 14:10:14
8218Vít Kaňkovský20442-31004.docx (16 KB) / PDF (279 KB, 4 strany) 21. 4. 2021 v 14:42:49
8219Vlastimil Válek20443-31005.docx (25 KB) / PDF (269 KB, 7 stran) 21. 4. 2021 v 14:43:14
8220Vlastimil Válek20444-31006.docx (22 KB) / PDF (258 KB, 5 stran) 21. 4. 2021 v 14:43:43
8221Vlastimil Válek20445-31007.docx (20 KB) / PDF (223 KB, 5 stran) 21. 4. 2021 v 14:43:59
8225David Kasal20449-31011.docx (27 KB) / PDF (258 KB, 4 strany) 21. 4. 2021 v 16:17:36


Deskriptory EUROVOCu: farmaceutické náklady, farmaceutický výrobek, pojistné, pojišťovna, všeobecné zdravotní pojištění, výdaje na zdraví, zdravotní péče, zdravotní pojištění, zdravotní politika, zdravotnická služba, zubní lékařství

Navržené změny předpisů (8)ISP (příhlásit)