Zahraniční výbor

O výboru

Zasedací místnost ZAV

Agenda zahraničního výboru je závislá na zahraniční politice země. Pokud jde o legislativní činnost, zabývá se výbor jen zákony s cizím prvkem. Jeho hlavní aktivita spočívá v jednání  o souhlasu s mezinárodními smlouvami. Je garantem všech mezinárodních smluv, bez ohledu na jejich věcný obsah. Výbor rovněž projednává příslušné kapitoly návrhu zákona o státním rozpočtu a státního závěrečného účtu.

Narůstající agenda související se vstupem České republiky do EU vedla k vytvoření specifické procedury kontroly činnosti vlády v rámci Společné zahraniční a bezpečnostní politiky (SZBP). Způsob projednávání SZBP reflektuje zvláštní rozhodovací proceduru na úrovni orgánů EU, kdy není stanoven časový rámec pro jednání orgánů EU. Výbor proto kontinuálně sleduje jednotlivá témata zahraniční politiky EU.

Zahraniční výbor udržuje kontakty s partnerskými výbory v Evropě i ve světě a reprezentuje parlamentní dimenzi zahraniční politiky České republiky. Přijímá také nové designované velvyslance České republiky a diskutuje jejich navržené koncepce působení v oblasti a vzájemné bilaterální vztahy.

Vše o výboru

Aktuálně

další


Gruzie Přijetí státního ministra pro evropskou a euroatlantickou integraci Gruzie (12. 6. 2013)
Dne 12. června t.r. se místopředsedové zahraničního výboru posl. Andrýsová, Böhnisch a Konečná přijali státníhoministra pro evropskou a euroatlantickou integraci Gruzie p. Alexe Petriashviliho, který přijel v náhradním termínu na oficiální návštěvu České republiky.

Kuvajt Stát Kuvajt (19. 5. 2013)
Ve dnech 19. - 23. května t.r. delegace zahraničního výboru, vedená předsedou Ing. Davidem Vodrážkou, navštívila Stát Kuvajt na doporučení Ministerstva zahraničních věcí ČR za účelem podpory ekonomické spolupráce mezi oběma zeměmi.

Jihoafrická republika Přijetí náměstka ministra zahraničních věcí Jihoafrické republiky (15. 5. 2013)
Dne 15. května t.r. členové zahraničníhovýboru přijímali náměstka ministra zahraničních věcí Jihoafrické republiky p. Mariuse Fransmana.

dalšíISP (příhlásit)