Zahraniční výbor
Usnesení ZAV

č. 1k volbě ověřovatelů zahraničního výboru (29. listopadu 2017) 
č. 2k volbě předsedy zahraničního výboru (29. listopadu 2017) 
č. 3k návrhu termínu a pořadu příští schůze (29. listopadu 2017) 
č. 4k návrhu na vyslání delegace zahraničního výboru na jednání zahraničních výborů parlamentů zemí V4 do Maďarska (29. listopadu 2017) 
č. 5k volbě místopředsedů zahraničního výboru (6. prosince 2017) 
č. 6k Návrhu rozpočtu kapitoly 306 - Ministerstvo zahraničních věcí České republiky na rok 2018 a návrh střednědobého výhledu na léta 2019 - 2020 (6. prosince 2017) 
č. 7k volbě volební komise zahraničního výboru (15. prosince 2017) 
č. 8k volbě předsedy zahraničního výboru (15. prosince 2017) 
č. 9k plánu vyslání delegací zahraničního výboru Poslanecké sněmovny v roce 2018 (10. ledna 2018) 
č. 10k vyslání delegace zahraničního výboru na meziparlamentní konferenci ke Společné zahraniční a bezpečnostní politice EU a Společné bezpečnostní a obranné politice (10. ledna 2018) 
č. 11ke změně záměru na vyslání delegací zahraničního výboru Poslanecké sněmovny v roce 2018 (23. ledna 2018) 
č. 12k vládnímu návrhu, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změn přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu, přijaté v Ženevě dne 5. května 2017 /sněmovní tisk 11/ (31. ledna 2018) 
č. 13k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti, podepsaná dne 7. června 2017 v Hanoji /sněmovní tisk 37/ (31. ledna 2018) 
č. 14k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol k Trestněprávní úmluvě o korupci (Štrasburk, 15. 5. 2003) /sněmovní tisk 43/ (31. ledna 2018) 
č. 15k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Japonska o vízech k pracovní dovolené, podepsaná v Tokiu dne 27. června 2017 /sněmovní tisk 44/ (31. ledna 2018) 
č. 16ke zřízení podvýborů zahraničního výboru a stanovení maximálního počtu jejich členů (31. ledna 2018) 
č. 17k Závěrečnému účtu kapitoly 306 - Ministerstvo zahraničních věcí České republiky za rok 2016 (31. ledna 2018) 
č. 18k návrhu na vyslání delegace zahraničního výboru dle schváleného záměru pro rok 2018 (14. února 2018) 
č. 19k návrhu na vyslání delegace zahraničního výboru dle schváleného záměru pro rok 2018 (22. března 2018) 
č. 20k vládnímu návrhu,kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Kosovo o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Prištině dne 26. listopadu 2013 /sněmovní tisk 52/ (25. dubna 2018) 

12345>>
ISP (příhlásit)