Hospodářský výbor
Dokumenty

Pozvánky, zvukové záznamy a prezentace ze schůzí

č. 60povinnost nosit respirátor nebo roušku (8. září 2021)
č. 59veřejnost v omezené kapacitě (23. června 2021)
č. 58 (10. června 2021)
č. 57Změna termínu, přístupná pouze přizvané veřejnosti (11. května 2021)
č. 56Upravená pozvánka, pouze přizvané veřejnosti (28. dubna 2021)

další

Zápisy z jednání

č. 60 (8. září 2021)
č. 59 (23. června 2021)

další

Usnesení

č. 405k Informaci o podpořeném financování za rok 2020 - sněmovní tisk 1254 (8. září 2021)
č. 404k Informaci o pojišťování vývozu se státní podporou v roce 2020 - sněmovní tisk 1253 (8. září 2021)
č. 403k Výroční zprávě o činnosti a účetní závěrce Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2020 - sněmovní tisk 1257 (8. září 2021)
č. 402k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů - sněmovní tisk 912 (23. června 2021)
č. 401k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů - sněmovní tisk 1046 (23. června 2021)

další

Oponentní zprávy

č. 365 (3. února 2021)

další

Záznamy z jednání

č. 230k vládnímu návrhu Státního rozpočtu na rok 2020 kapitola 374 – Správa státních hmotných rezerv (13. listopadu 2019)
č. 176k návrhu poslanců Barbory Kořanové, Petra Sadovského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů – sněmovní tisk 359 (2. května 2019)
č. 167k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů – sněmovní tisk 333 (3. dubna 2019)
č. 120k vládnímu návrhu Státního rozpočtu na rok 2019 kapitola 349 - Energetický regulační úřad (21. listopadu 2018)

další

Semináře

Problematika pokrytí železničních koridorů signálem mobilních radiokomunikačních sítí (12. července 2021)
Máme se bát sítí 5G? (1. července 2020)
NOVELA ZÁKONA O PODPOROVANÝCH ZDROJÍCH ENERGIE A NÁVRH NÁRODNÍHO ENERGETICKO-KLIMATICKÉHO PLÁNU (4. dubna 2019)
ROZVOJ UMĚLÉ INTELIGENCE (19. února 2019)
Zimní energetický balíček - závazky a náklady České republiky se zaměřením na OZE (13. prosince 2018)

další

Konference

Setkání hospodářských výborů Parlamentů zemí V4 (3. a 4. února 2020)
Dostavba nových jaderných zdrojů v ČR (21. února 2019)
Konference - Čistá mobilita v ČR (5. listopadu 2018)
Jak efektivně řešit konec palivového cyklu s menším jaderným programem? (15. října 2018)

další
ISP (příhlásit)