Kontrolní výbor
Dokumenty

Pozvánky, zvukové záznamy a prezentace ze schůzí

č. 47v omezené kapacitě umožněna účast veřejnosti (8. září 2021)
č. 46 (24. června 2021)
č. 45upravená pozvánka - 2. verze (10. června 2021)
č. 45upravená pozvánka (10. června 2021)
č. 45 (10. června 2021)

další

Zápisy z jednání

č. 47 (8. září 2021)
č. 46 (24. června 2021)

další

Usnesení

č. 257k návrhu termínu a programu příští schůze výboru (8. září 2021)
č. 256ke stanovisku Nejvyššího kontrolního úřadu k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2020 (sněmovní tisk 1210/2) (8. září 2021)
č. 255k návrhu termínu a programu příští schůze výboru (24. června 2021)
č. 254k výsledku kontroly hospodaření příspěvkové organizace Ministerstva zahraničních věcí Zámek Štiřín (24. června 2021)
č. 253ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 18/14 - Prostředky vybírané na základě zákona ve prospěch Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky (24. června 2021)

další

Záznamy z jednání

č. 59záznam k návrhu rozpočtu kapitoly 371 – Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí na rok 2019 (8. listopadu 2018)

další

Semináře

Rozšíření působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (10. dubna 2019)

další
ISP (příhlásit)