Petiční výbor
Dokumenty

Pozvánky, zvukové záznamy a prezentace ze schůzí

č. 44 (7. září 2021)
č. 43 (22. června 2021)
č. 42účastníci vybavení ochran. pomůckami (respirátory) (8. června 2021)
č. 41účastníci vybavení ochran. pomůckami (respirátory) (11. května 2021)
č. 40 (27. dubna 2021)

další

Zápisy z jednání

č. 43 (22. června 2021)
č. 42 (8. června 2021)

další

Usnesení

č. 227ke Zprávě o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021 (7. září 2021)
č. 226k informaci zpravodajů o stavu přidělených petic a nově došlým peticím (7. září 2021)
č. 225ke schválení programu 44. schůze petičního výboru (7. září 2021)
č. 224k veřejnému slyšení k petici „Za normální svět - Otevřeme Česko" (č. 14/P/2021) (22. června 2021)
č. 223k návrhu termínu a programu příští schůze (22. června 2021)

další

Záznamy z jednání

č. 212 (11. května 2021)
č. 177k vládnímu návrhu státního rozpočtu Úřadu vlády na rok 2021 - kapitola 304 (3. listopadu 2020)
č. 73k vládnímu návrhu státního rozpočtu Úřadu vlády na rok 2019 - kapitola 304 (včetně projednání dotací neziskovým a obdobným organizacím v působnosti kapitoly) (6. listopadu 2018)
č. 34k návrhu poslanců Ivana Bartoše, Jakuba Michálka, Radka Holomčíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (13. března 2018)

další

Semináře

Právní a vědecká definice masového násilí (29. června 2021)
Podmíněné propuštění - jeho možnosti a limity (2. dubna 2019)
Děti patří do rodin a ne do ústavůkulatý stůl (19. března 2019)
Práva dítěte v zákonech a ve skutečnosti (5. února 2019)
Petice za ukončení genocidy praktikujících metody Falun Gong páchané čínským režimem (21. června 2018)

další
ISP (příhlásit)