Ústavně právní výbor

O výboru

Ústavně právní výbor projednává převážně zákony, k nimž má zákonodárnou iniciativu za vládu Ministerstvo spravedlnosti. Ministr je vždy zván na projednání zákona do výboru. Nejvýznamnější zákonodárnou oblastí je projednávání ústavních zákonů. Dále se výbor zabývá revizemi občanského práva, trestního práva hmotného i procesního. Výbor projednal a připravil pro jednání Poslanecké sněmovny Parlamentu nový trestní zákoník. Další oblastí jsou úpravy obchodního práva a institucionální zajištění soudnictví a veřejné žaloby a zákony týkající se exekucí. Soustavně se zabývá problematikou zlepšení podmínek i fungování justice. V rámci rozpočtové činnosti projednává návrhy rozpočtu a státního závěrečného účtu kapitol Ministerstva spravedlnosti, Ústavního soudu a Ústavu pro studium totalitních režimů.

Vše o výboru

Aktuálně

Zpráva o činnosti Ústavně právního výboru v 6. volebním období

Ústavně právní výbor zveřejňuje Zprávu o činnosti v 6. volebním období.


Analýza odhadovaných dopadů na zavedení povinného registru smluv

ÚPV zveřejňuje informaci ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu poslance Mgr. Jana Farského ke sněmovnímu tisku č. 740.

3. schůze PLP

Podvýbor pro lidská práva se sejde 16. května 2013, viz pozvánka.

další


Jižní Korea Přijetí delegace Korejské republiky (21. 5. 2013)
Dne 21. května 2013 ústavně právní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky přijal delegaci Výboru pro právní záležitosti a spravedlnost Národního shromáždění Korejské republiky vedenou předsedkyní výboru paní Park Young Sun.

Rusko Přijetí delegace Rady federace Federálního shromáždění Ruské federace (15. 5. 2013)
Ústavně právní výbor přijal 15. května 2013 delegaci Výboru Rady federace Federálního shromáždění Ruské federace pro ústavní legislativu, právní a soudní záležitosti a rozvoj občanské společnosti.

Slovensko Přijetí delegace ústavně právního výboru Národní rady Slovenské republiky (24. 4. 2013)
Ústavně právní výbor přijal ve dnech 24. až 26. dubna 2013 delegaci ústavně právního výboru Národní rady Slovenské republiky.

dalšíISP (příhlásit)