Volební výbor

O výboru

Jednání VOV v Státních aktech

Vše o výboru

Aktuálně

Seznamy došlých kandidátů na členy RČT a RČRo

Volební výbor zveřejňuje sezam došlých kandidátů na členy RČT a RČRo, stav ke dni 17. června 2013


25. schůze VOV svolaná na 20. června 2013 se neuskuteční.

Jednání bude svoláno na září t.r. ve výborovém týdnu.

K 24. schůzi VOV

Vypuštění bodu č. 3

dalšíISP (příhlásit)